Plan integrationer VIOL 3

Leveransplanen
Leveransplanen för integrationsspecifikationer i VIOL 3 illustreras av tidslinjen nedan. Varje leveranstillfälle innehåller en eller flera integrationer. Varje integration i leveranstillfället avser specifikationen Implementation Subset File (ISS). Dessutom kommer SDC vid varje leveranstillfälle att publicera andra specifikationer kopplat till integrationerna.

Till varje leveranstillfälle kommer det att framgå vilka integrationer som är i analysbart respektive utvecklingsbart skick.

Gruppering av SDC use cases utifrån verksamhetsprocesser
Nedanför tidslinjens leveranstillfällen grupperas SDCs use cases efter verksamhetsprocesser i VIOL 3. Inom varje use case finns ett antal integrationer. De integrationer som har tillkommit för VIOL 3 och inte fanns i VIOL 2 är rödmarkerade. Klicka på dem i ”pilbilden” för att läsa mer.

2017

Leveranser 2017

20171115
2018

3.6

20180124
2018

3.7

20180323
2018

3.8

20180530
2018

3.9

20180926

Verksamhetsprocesser VIOL 3

Integrationer papiNet® VIOL 3

De röda integrationerna är nya för VIOL 3. För att läsa mer om de nya integrationerna, klicka här eller på respektive röd pil.

SDC Use Case H

SDC Use Case K

Verksamhetsprocesser VIOL 3

Integrationer papiNet® VIOL 3

De röda integrationerna är nya för VIOL 3. För att läsa mer om de nya integrationerna, klicka här eller på respektive röd pil.

SDC Use Case J

SDC Use Case M

Verksamhetsprocesser VIOL 3

Integrationer papiNet® VIOL 3

De röda integrationerna är nya för VIOL 3. För att läsa mer om de nya integrationerna, klicka här eller på respektive röd pil.

SDC Use Case L