Support

Integrationsstöd
I ditt arbete med integrationsförnyelsen finns din marknadsansvarige som kan stötta och se till att du får den hjälp du behöver. För kontaktuppgifter se nedan. Även IT-leverantörer till skogsnäringen, som i många fall också är certifierade partners till SDC, är väl insatta i Förnyelsen och viktiga resurser som stöd för ditt arbete. Supportfrågor kring integration hänvisas till vår kundtjänst, se kontaktinfo till höger.

Onboarding Teams
Varje kund ansvarar för sin egen integrationsförnyelse, men SDC kan via några av våra partnerföretag förmedla hjälp från ett s. k. Onboarding Team. Dessa Onboarding Teams kan hjälpa kunden i sitt eget utvecklingsarbete i form av t. ex. förberedelser, systeminventeringar, förstudier, GAP-analyser, konsekvensanalyser och systemuppgraderingar eller genom att leda kunden genom hela integrationsförnyelsen. Flera av Onboarding Team-företagen och andra partnerföretag till SDC kan också erbjuda färdiga “framtidssäkrade” lösningar. Din marknadsansvarige kan hjälpa dig att komma i kontakt med ett Onboarding Team eller något annat av SDCs partnerföretag.

SDCs kundtjänst

Hos SDCs kundtjänst kan du få hjälp med frågor avseende specifikationerna på viol3.se och allmänna papiNet-frågor.

 060-16 87 00
– E-post

Marknadsområde Syd

Simeon Adler
 060-16 87 36
– Mail

Marknadsområde Mitt

Håkan Jonsson
 060-16 86 92
– Mail

Peter Högberg
 060-16 86 76
– Mail

Marknadsområde Nord

Erik Thuresson
 060-16 86 99
– Mail

Nils-Erik Flemström
 060-16 86 27
– Mail

Partneransvarig

Fredrik Swahn
060-16 86 60
– Mail

För mer information om SDCs partnerprogram, se sdcpartner.se