Tidplan 2015-2020

Här är en övergripande tidplan över Förnyelsen och resan mot VIOL 3. Observera att tidplanen kan komma att förändras.

2018-10-24: En ny releaseplan för VIOL 3 har publicerats.

Observera att tidplanen nedan är under revidering.

RELEASEPLAN VIOL 3

 

2015

2015

20150101

SDC besöker kundföretagen för att informera om systemförnyelsen i sin helhet samt hur funktionaliteten i VIOL 3 kommer att se ut på en övergripande nivå.

 • Utvecklingen av VIOL 3 startar
 • Integrationsförnyelsen startas upp med tre pilotkunder
 • Kundbesök genomförs framförallt hos de kunder som har integrationer mot SDC via Följdrutinutgång (FU) och/eller Virkesorder (VO-in och VO-ut)
2016

2016

20161122

SDC fortsätter informera kunderna om VIOL 3 samt om hur övergången till de nya integrationsgränssnitten är planerad.

 • Fortsatt utveckling av VIOL 3
 • Samtliga kunder får underlag för att själva börja kunna planera genomförandet av åtgärder i sina egna system
 • En teknisk helpdesk finns etablerad hos SDC för råd och stöd. Även så kallade ”On boarding teams” finns etablerade för att kunna assistera kundföretagen
 • Kundbesök genomförs med fokus på övergång till standardgränssnittet papiNet för VIOL 2
2017

2017

20170101
SDCs informationskampanj fokuserar mer och mer på att stödja kunderna i den förestående verifieringsfasen.
 • Fortsatt utveckling av VIOL 3
 • Kundföretagen börjar gå över till det nya sättet (papiNet) att skicka/ta emot information
 • Fortsatta kundbesök hos både pilotföretag och övriga kunder
 • 15/8 – Pilotföretagen i ”Forest Storm” startar anpassning, omställning och verifiering mot VIOL 3
 • 31/12 – En betaversion av VIOL 3 är klar och tillgänglig för pilotföretagen
2018

2018

20180101
SDC fokuserar på att stödja kundföretagen i ”Forest Storm” med anpassning, omställning och verifiering mot VIOL 3
 • Anpassning, omställning och verifiering mot VIOL 3 startar för samtliga kundföretag
 • SDC börjar genomföra användarutbildningar i VIOL 3
 • PapiNet-specifikationer för integrationer mot VIOL 3 tas fram i fas 2 av integrationsförnyelsen
 • 31/1 – Samtliga kundföretag med integration ska ha genomfört sin övergång till standardgränssnittet papiNet för VIOL 2
 • 31/3 – En första version av VIOL 3 levereras och blir tillgänglig för pilotföretagen
 • 21/6 – Första versionen av VIOL 3 blir tillgänglig för övriga företag som kan starta sin anpassning, omställning och verifiering mot VIOL 3 efter avstämning med SDC
2019

2019

20190709

Verifieringsfasen avslutas och SDC och kundföretagen förbereder för driftstart av VIOL 3

 • Kundernas anpassningar i egna system ska vara genomförda
 • Förberedelser inför driftstart av VIOL 3
 • Företagen ska vara klara med anpassning, omställning och verifiering mot VIOL 3
 • Hela branschen klar för övergång till VIOL 3
2020

2020

20200101

Hela branschen går från VIOL 2 till VIOL 3.

 • 1/2 – Driftstart av VIOL 3