Arkiv per månad: juni 2015

Hem/2015/juni
26 juni

Förnyelsen semesterspurtar

Nu spurtar Förnyelsen inför semesteruppehållet! I tisdags hade vi en demo kring utvecklingsscenariona runt massa- och flisleveranser till massa- och pappersindustrin. Bra och konstruktiva diskussioner på Arlanda, där ett 25-tal intresserade företagsrepresentanter deltog. Mycket att ta in och smälta på en gång, men det känns som att denna typ av träffar är väldigt viktiga både för SDC och vår intressenter! Igår och idag kör vi demo i en mindre grupp kring scenariot runt mottagning av sågtimmer vid träbearbetande industri. Deltagarna kommer från de företag som varit med i utvecklingsarbetet och vi kommer så småningom även att bjuda in en bredare krets att kika på detta. Med detta vill jag önska alla VIOL3-intresserade en trevlig semester. Vi hörs igen i augusti!

12 juni

Andra viktiga framåsyftande utvecklingsprojekt.

Parallellt med det stora förnyelseprojektet med sikte på 2018 utvecklar SDC pågår just nu några andra viktiga framåtsyftande utvecklingsprojekt. Vi bygger t.ex. en ny tjänst för uppföljning av mätning och kontrollmätning åt företag som mäter virke och som omfattas av virkesmätningslagens krav. Tjänsten kallas KUPP och kommer att lanseras under 2016.

03 juni

Året som gick

Har ni förresten sett årets Årsredovisning från SDC. Vi har här i artikelform försökt berätta om pågående utveckling på SDC, inte minst VIOL-förnyelsen!

02 juni

Ny teknik + VIOL 3 = värdefullt

För nån vecka sedan träffades SDCs branschråd och vi gick då bl.a. igenom statusen för VIOL-förnyelsen och annan utveckling som pågår på SDC. T.ex. pratade vi om bildmätning där vi kan mäta virkestravar i bilder på annan plats än där virket tas emot. Vi diskuterade också en del kring nyttan vi kommer att få från projektet ”digital leveransavisering”, där bilarna i förväg kan skicka uppgifter till mätstationerna i stället för att man som idag knappar in dessa vid mättillfället. Insikten ökar kring att ny teknik och arbetssätt i kombination med VIOL3 kommer att skapa stora värden, t.ex. genom effektivare virkeslogistik!

Till toppen