Nu kavlar vi upp ärmarna

Så är väl dom flesta tillbaka igen efter välbehövlig ledighet. Med nyladdade batterier har även Förnyelsegänget på SDC åter kavlat upp ärmarna för att fortsätta VIOL-resan mot 2018. En viktig information är att vi stuvat om lite i tidsordningen när det gäller utvecklingen av funktionaliteten i VIOL 3. Detta för att möta upp mot integrationsförnyelsens behov; vi bedömer att det är högsta prioritet just nu att ge bästa möjliga förutsättningar för företagen och våra partners att klara att genomföra integrationsförnyelsen enligt plan under 2016. Mera info om detta är på väg ut – i första hand till de som på olika sätt deltar i pilotprojekt kring integrationslösningarna.