Arkiv per månad: oktober 2015

Hem/2015/oktober
14 oktober

Ändringar i planerna för VIOL 3

Den version av VIOL 3 som kommer att rullas ut till branschen 2018 avses vara baserad på kommande version av Microsoft Dynamics AX; ”AX 7”. Pågående utveckling av VIOL 3 görs i nuvarande version av Dynamics AX, ”AX 2012”, men redan i den ursprungliga planen för VIOL 3 har ingått att inom ramen för förnyelsen lyfta lösningen till nya ”AX 7”. Detta då de aviserade förbättringarna i den kommande systemversionen bedömts tillföra avgörande fördelar för VIOL 3.

Utifrån den senaste information vi fått från Microsoft, är vår bedömning för närvarande att den nya versionens påverkan på VIOL 3 blir större än vad tidigare information indikerat. Vi ser därför ett behov av att se över huvudplanen för utveckling och utrullning av VIOL 3, vilket igår dryftades och tillstyrktes i SDCs branschråd IT-rådet.

Vår samlade bedömning är att vi, helt enligt tidigare planer, kommer att kunna leverera VIOL 3 under 2018, men med ett förändrat tidsschema för de aktiviteter kring utveckling av främst integrationer och BI (rapportutformning/användargränssnitt), vilka är de funktioner i VIOL 3 som bedöms påverkas mest av Microsofts leverans av AX 7.

Vi kommer inom kort att kunna mer detaljerat kommunicera vilka konsekvenser planförändringarna kommer att få för de aktiviteter som SDCs kunder och partners har att förhålla sig till i sin egen planering utifrån detta.

Anders Rixon

09 oktober

Snart kan alla leveransavisera digitalt!

Igår hade SDC ett seminarium i Sundsvall med deltagande av ett 50-tal representanter från främst skogsföretag, transportföretag, VMF och IT-företag. SDCs affärsutvecklingsgrupp inom transportområdet presenterade den lösning som tagits fram för att möjliggöra att man vid lastning i av virkesfordonen kan avisera meddelanden om sortiment, affärsparter och parter i transportaffären till mätstationen inför inmätningen. Lösningen kan på olika sätt integreras med andra system; bl.a. transportplaneringssystem. Den första leveransen har varit inriktad mot ett pilotprojekt med SCA Skog som pilotföretag.

Projektet är en del i SDCs och VMFs arbete med att bidra till effektivare tranportflöden och mätningsprocesser när virket anländer till industrin. Vidareutveckling sker nu utifrån erfarenheter i pilotprojektet för att möjliggöra en bredare utrullning nästa år. Kontakta gärna SDCs ansvarige för transporttjänsterna, Oskar Cederlöf för mera info.

Till toppen