Arkiv per månad: november 2015

Hem/2015/november
27 november

Microsoft uppgraderar!

Nästa vecka åker jag tillsammans med ett par till SDC-kollegor på Microsoft Convergence – ett stort event som brukar vara ganska spektakulärt jämfört med de konferenser vi är vana vid! Vi åker dit främst för att få mera på fötterna kring de Microsoftprodukter som är mest centrala i VIOL3-utvecklingen, nämligen ”nya” Dynamics AX och Power BI. Ska bli spännande och förhoppningsvis kommer vi hem stärkta i tron att VIOL3 har alla förutsättningar kan bli det starka stöd för skogsbranschen som vi önskar!

 

13 november

Ny instruktion för skördarmätning beslutad

I visionen för vad SDC ska kunna erbjuda sina kunder i framtiden; bl.a. med VIOL3 som möjliggörare,  finns bl.a. flera spännande utvecklingsspår på avverkningssidan. Vidareutveckling av skördarmätning för olika ändamål är ett sådant spår och vid RMRs (SDCs branschråd för virkesmätning och virkesredovisning) senaste möte rekommenderades att anta en ny instruktion för ersättningsgrundande skördarmätning samt en anvisning för kvalitetssäkring (”kontroll”) av denna mätning. Instruktionerna är nu beslutade av SDCs styrelse och finns att tillgå under nedanstående  länk på SDCs hemsida:

Till nya instruktionen

09 november

Välbesökt utbildning kring mätning/redovisning

Helt nyligt höll de tre Virkesmätningsföreningarna tillsammans med SDC en introduktionsutbildning för nya ledamöter i respektive styrelser och SDCs råd. Drygt 20 personer deltog i utbildningsdagen. Ett tecken så gott som något på att det finns ett stort intresse kring utvecklingen kring virkesmätning och virkesredovisning just nu!

Övningen började med att SDCs ordförande och vd gav en bakgrundsbeskrivning till ”den Svenska modellen” för mätning och redovisning varefter VMF Nords chef Birger Risberg beskrev beslutsstrukturer kring mätning/redovisning; bl.a utifrån virkesmätningens krav. Senare under dagen presenterade ledamöter från SDCs branschråd; RMR, Logistikrådet och IT-rådet arbetsordningar, arbetssätt och aktuella frågor inom respektive fackområde.

Dagen avslutades med reflexioner kring övningen och deltagarna var eniga om att utbildningen fyller ett viktigt syfte. Man tyckte också att den bör genomföras kontinuerligt för att bidra till att ge nya representanter en tydlig målbild och en god helhetsbild kring de viktiga branschuppdrag man är på väg in i!

 

Till toppen