Idag tas beslut om nästa etapp i VIOL-förnyelsen

I dag, den 11.e december, har SDC styrelsemöte och beslut ska då tas kring VIOL-förnyelsens Etapp 3, dvs. det som ska göras inom Förnyelseprogrammet under 2016. Planen innebär bl.a. att integrationsförnyelsen, dvs. företagens anpassningar för övergång från FU till papiNet, drar igång på allvar i början av året. Våra marknadsansvariga ute i landet planerar just nu för en ny runda med kundbesök för att berätta mera om detta. Under 2016 ska även det mesta av själva VIOL3-plattformen färdigställas. Hittills upplever vi att det mesta av förnyelsearbetet går enligt planerna, såväl när det gäller leveranser som kostnader.