Nytt år – skarpt läge i Integrationsförnyelsen

Nytt år och nya tag! Efter att SDCs styrelse i december spikat huvudplanen för 2016; etapp 3 i förnyelsen, så håller nu vår förnyelseledning på att ta fram detaljplaner och ”taktik” för jobbet som ska göras. I fokus är just nu att säkerställa att arbetet med integrationsförnyelsen kommer i gång som tänkt – både hos SDC och hos företagen. Vi kommer att besöka företagen tidigt under detta år för att säkra uppstarten av integrationsförnyelsen och i dagarna går även ett brev ut till högre chefer i kundföretagen för att särskilt understryka vikten av att man i företagen avsätter resurser för det jobb som ska göras på hemmaplan. Vi går nu in i ett skede då det börjar hända saker ”på riktigt”  –  även ute i näringen. Ett viktigt skede i VIOL-förnyelsen med många och stora utmaningar!