Etapp 2 granskad. Förankring av “chassiet” i Råden.

Idag överlämnade förnyelseprogrammets externa granskare från Cap Gemini sitt utlåtande kring jobbet som SDC och iStone gjort i Förnyelsens Etapp 2 under 2015. På det hela taget positiv återföring men även några viktiga påpekanden om risker; bl.a. risken för ytterligare förseningar från Microsoft vad gäller den nya versionen av Dynamics AX 7. Vi får också signalen om att vi måste hålla tempot i delprojektet Mätplatsförnyelsen för att detta inte ska riskera leveransen av VIOL 3. Nyttigt att få denna återföring utifrån och även IT-rådet kommer att få denna dragning nästa måndag.

Vid möten i SDCs branschråd under denna och nästa vecka kommer SDC att  försöka beskriva de mest väsentliga skillnaderna mellan VIOL 2 och VIOL 3 utifrån de grundtankar som systemets ”chassi” byggts på under 2015. Förhoppningsvis kommer man från branschen att bekräfta lösningarna så att vi kan ha med denna information ut till företagen när vår marknadsorganisation under de närmaste månaderna gör kundbesök med tema Förnyelsen. Det är ju även viktigt för utvecklingsarbetet under 2016 att chassibygget fastställs i en första version –  det är nog nödvändigt för att alla inblandade, såväl SDC som företagen ska ha något att utgå ifrån i kommande jobb.