VIOL 3 börjar ta form – viktigt avstämningsmöte på Arlanda igår

Igår genomförde SDC en övning på Arlanda där ett 30-tal deltagare, främst referenspersoner från olika typer av skogsföretag deltog. Vi presenterade de viktigaste skillnaderna mellan VIOL 2 och VIOL 3 samt demade några exempel på användargränssnitt i Dynamics AX-miljön samt i kommande rapportverktyg. Stort engagemang och många frågor innebär att vi fick ytterligare viktig input som bidrag inför den vidare resan!

Våra pilotföretag i Integrationsförnyelsen; SCA, Sydved, Stora Enso Bioenergi samt CGI gav också värdefull återföring kring upptäckter man gjort under sin resa hittills. De viktigaste signalerna var att man på företagssidan inte får underskatta storleken på det jobb som ska göras för att möta upp de nya integrationslösningarna samt systemförändringarna till följd av VIOL 3!