Rådsmöten genomförda inför planeringen för hösten

För någon vecka sedan samlades SDCs branschråd för att gå igenom planerna för höstens utvecklingsarbete på SDC. Inom IT-rådet är det stort fokus på att analysera riskerna i förnyelseresan mot VIOL 3. I och med att SDC nu har tillgång till den nya versionen av Dynamics AX; AX7, så har risken kring ytterligare förseningar till följd av detta versionslyft minskat avsevärt. Den stora utmaningen bedöms nu vara att få alla branschföretag att gå i takt i Integrationsförnyelsen och SDCs marknadsorganisation har därför fått uppdraget att ha tentaklerna ute för att bedöma hur kundföretagen ligger till i det egna utvecklingsarbetet i resan mot PapiNet. Branschrådens ordföranden kommer löpande att följa rapporteringen från marknadsorganisationen för att ha koll på riskutvecklingen inom detta område.

Anders Rixon