Integrationsförnyelsen igång. Justerad tidplan för systemförnyelsen fastlagd.

Företagens integrationsförnyelseprojekt mot VIOL 2 har nu startat upp på allvar mot den grupp som är först ut i detta efter pilotföretagen. Projektledningen flaggar grönt från de flesta fronter, vilket känns mycket hoppfullt!

SDCs styrelse tog i måndags beslut om att godkänna Programledningens förslag till ny plan för utveckling och utrullning av VIOL 3. Förslaget innebär att VIOL 3 är leveransklart och verifierat vid årsskiftet 2018/2019. Den tidigare planen pekade mot leverans 1/10 2018. Förskjutningen beror bl.a. på tillkommande krav som bedömts fundamentalt nödvändiga samt på att kravbeskrivningarna för vissa områden visat sig mer komplexa än vad man bedömt i tidigare planer. Exempel på såna områden är prisräkning, kollektivhantering och mätbesked. IT-rådet har tidigare behandlat förslaget och stödjer programledningens rekommendation.

Förnyelsearbetet tar snart sommarledigt för att dra på med nya krafter igen i augusti.

Ha en riktigt skön sommar!!

Anders Rixon