Integrationsförnyelsen rullar vidare

Den sista augusti var det dags för den andra gruppen av kunder att ha sitt uppstartsmöte avseende integrationsförnyelsen papiNet VIOL 2. Dagen höll ett högt tempo, med en bra dialog. Syftet med mötet är att dels få information om vilka planer det är som gäller, och hur man tar till sig det material som SDC har publicerat på viol3.se. En huvudpunkt på dagordningen är hur SDC tillhandahåller den testmiljö som är tillgänglig. Den genomgående reaktionen från alla kunder är att det är ett genomarbetat och täckande material som inspirerar till att börja jobba med detta.

Den utrullningsplan för papiNet VIOL 2 som är satt, följs och löper på.

Anders Rixon