Nu påbörjas anpassningen av produktionstjänsterna i VIOL 3

Produktionsområdet har jobbat på sedan i juni med täta avstämningar med branschens referensgrupp på 13 skogsföretag som är med och detaljerar kraven på hur det nya produktionssystemet skall fungera. Just nu är arbetet intensivt för att göra klart kravdokument och bemanna upp ett utvecklingsteam som skall bygga lösningarna i den nya miljön. Fokus är på att förbättra kontrollen på produktionsdata så att det skall bli högre kvalitet på produktionsinformationen som når olika aktörer samt att mer data skall kunna lagras och presenteras i den nya uppföljningstjänsten i VIOL 3.

Anders Rixon