Ny sortimentsstruktur VIOL 3

SDC har i förnyelsen tagit fram en ny sortimentshantering för VIOL 3. Dagens struktur stödjer helt enkelt inte branschens affärskrav. Genom att kunna fånga förbrukande industriers detaljerade produktspecifikationer, ges helt nya möjligheter till styrning och uppföljning av verkliga affärsflöden. Dagens struktur med SSTE är också en för trång kostym, där samma sortimentskod används för olika saker. Dessutom finns tvetydig användning av flertalet koder.
Lösningen med Sortiment i VIOL 3 inklusive exempel presenterades för alla tre råden och alla råd står bakom lösningsförslaget. I samband med det gemensamma rådsmötet den 22 november beslutades att SDC kan jobba vidare med föreslagen struktur.

Anders Rixon