Arkiv per månad: februari 2017

Hem/2017/februari
28 februari

Tidplan

Ny fil publicerad: Planläget i SDCs Förnyelseprojekt

Till sidan

02 februari

Goda råd ger bra resultat

Vet du hur SDC prioriterar bland viktiga utvecklingsaktiviteter och hur vi håller oss förankrade inom de branscher vi verkar i? Hur vi säkerställer största möjliga effektivitet och branschnytta? Svaret är en väl utarbetad beslutsstruktur som bygger på engagemang från företrädare för våra medlems- och kundföretag.

Våra tre råd eller nationella beredningsorgan RMR, Logistikrådet och IT-rådet bereder, samordnar och prioriterar bland frågor som ska upp till beslut i SDCs styrelse.

Allt handlar om att komma sams om hur virkesaffärer ska göras och information hanteras. Och därmed bidra till förtroende, stabilitet och kostnadseffektivitet för Sveriges viktigaste näring.

Då denna modell för förankring sedan länge är väl etablerad i branschen är den till stor hjälp för SDC i den löpande verksamheten såväl som i arbetet med förnyelsen där vi utvecklar en helt ny generation av vårt branschgemensamma VIOL-system.

Är du intresserad av att höra lite mer om hur beslutsstrukturen fungerar?
Jag och vår styrelseordförande Leif Olofsson berättar om detta i denna film som vi spelade in i slutet av förra året.

Här kan du se filmen där vi beskriver beslutsstrukturen

Anders Rixon

 

Till toppen