Arkiv per månad: juni 2018

Hem/2018/juni
27 juni

VIOL 3:s nya mätplatsstöd tar fastare form

Mätplatsstödet har alltid utgjort en viktig komponent i SDCs tjänsteleverans. I och med den starka utveckling som just nu pågår inom bl.a. fjärrmätningen är det särskilt viktigt att vi i det stöd som ska ingå i VIOL 3 tar höjd för framtida krav på utveckling inom mätplatsområdet.

Den mätplatslösning som vi nu skapar är som sagt en grundläggande komponent i VIOL 3 och byggs som en egen domän som är oberoende av ev. störningar i den framtida Microsoft Dynamicsbaserade ”VIOL-kärnan”. Allt för att minimera stilleståndsrisken i den tidskritiska verksamhet som virkesmätningen utgör. All grunddata; platser, sortiment, mätningsvarianter, kollektivbeskrivningar etc. sätts dock upp i Dynamics och används av mätplatsstödet.

Ett viktigt krav på systemet är att det öppnar nya möjligheter för att automatisera virkesmätningen. Tillsammans med tjänsten Leveransavisering öppnar detta för stora effektivitetsvinster inom såväl virkesmätnings- som logistikområdet.

Arbetet med att sätta upp och implementera det nya mätplatsstödet görs i nära samarbete med VMF i VIOL-förnyelsens delprojekt Forest Storm.

Jag vill till sist önska alla inblandade i VIOL-förnyelsen en riktigt skön sommar!

Till toppen