Arkiv per månad: september 2018

Hem/2018/september
14 september

Förstärkning inom programledningen för VIOL 3

SDCs förnyelseprogram VIOL 3 är inne i ett skede där framgången i det kvarvarande arbetet i hög grad kommer att bero på hur väl vi lyckas med samplaneringen av återstående aktiviteter. Nya arbetssätt utvärderas f.n. för att klara ett högt leveranstempo samtidigt som branschen via de s.k. pilotföretagen ska ges bästa möjliga förutsättning för sitt deltagande i återstående utvecklings- och verifieringsarbete.

I syfte att säkra kvaliteten i planerna för återstående arbete i VIOL 3, kommer programledningen att förstärkas med en resurs som proaktivt ska ansvara för att planerade leveranser sker i tid. Denna roll innefattar tätt planeringssamarbete med vår externa huvudleverantör och djup insyn i leveransprocesserna hos denne. Planhorisonten omfattar tiden tills dess att systemet är verifierat och produktionssatt i hela näringen. Robin Grelz, som f.n. framgångsrikt leder delprojektet Integration inom förnyelseprogrammet, kommer att ha denna stödjande roll åt programchefen som huvuduppgift tills vidare. Robin kommer att ha kvar en viss roll inom Integrationsprojektet, men förändringen kommer att medföra ett behov av resursförstärkning inom detta projekt.

Tidigare har Anders Bjurulf utsetts att stärka programledningen i rollen vad gäller att kommunicera och koordinera olika planaktiviteter mot branschen, främst mot pilotföretagen och branschens externa systemleverantörer, utifrån gällande planer.

Som tidigare kommer Tomas Karlsson och Olle Andersson att vara ansvariga stödresurser inom pilotarbetet fram till och med utrullningen av systemet inom delprojektet Forest Storm. Mattias Thafvelin fortsätter också som tidigare att ansvara för planeringen av de aktiviteter; information, utbildning etc. som är nödvändiga för att hela näringen ges bästa möjliga förutsättningar för att produktionssätta VIOL 3 inom Forest Stormprojektet. Även övriga delprojektledare inom mätning, redovisning/transport resp. produktion (Peter Eriksson, Bo Eriksson och Ted Danielsson) är kvar i sina roller som ansvariga för utvecklingsarbetet i resp. delprojekt.

Med detta bedömer vi att vi kommer att ha en mycket stark laguppställning i programledningen inför det viktiga arbete som ligger framför oss i VIOL 3!

Jan Selander,  Programchef
Anders Rixon, Vd

Till toppen