Arkiv per månad: oktober 2018

Hem/2018/oktober
24 oktober

Angående vidare arbete och produktionsstart av VIOL 3

SDC har nu tagit fram en ny reviderad releaseplan för det fortsatta utvecklingsarbetet med VIOL 3. Nya arbetssätt, både vad gäller utveckling, tester och verifiering med i första hand pilotföretagen, kommer att tillämpas från och med nu. Även utrullningsplanen och produktionsstarten kommer att påverkas.

Nedan beskriver vi förändringarna i korthet

  • Produktionsstart för VIOL 3 kommer att flyttas fram
  • Nya arbetssätt ska säkra återstående tillverkning, verifiering och förberedelser i branschen
  • Alternativ utrullningsstrategi utreds. Förutsättningar för viss successiv utrullning bedöms kunna finnas
  • Den slutliga produktionssättningsplanen föreslås fastställas när en tillräckligt god samlad bild finns kring när systemet, branschens verifiering och övriga förberedelser inklusive utrullningsplanen är tillräckligt bra. Detta ställningstagande kommer i hög grad att påverkas av vad som är möjligt ur ett ekonomiskt resursperspektiv.
  • Utgångspunkten för planarbetet är att VIOL 3 ska vara i full produktion så snart som möjligt under 2021 och att VIOL 2 snarast därefter stängs.

För en fylligare beskrivning och lite om resonemangen bakom förändringarna kan du läsa IT-rådets och SDCs lednings samlade lägesbeskrivning:

Läs mer
Till toppen