Arkiv per månad: februari 2019

Hem/2019/februari
08 februari

Releasenotes Kundtest, Integrationsförnyelsen, PI1 Patch 1

Målmiljö: BETA
Releasedatum: 2019-02-08, 10:40

Adapter

 • MQ (Adapters Mq Inbound 1.1.9+2018PI1-Demo.sha.9e25a6e7) ingående meddelande

Åtgärd

Leverans har missats av denna tjänst och skulle ha ingått i PI1 leveransen. Den nya versionen åtgärdar följande problem:

 • BA med status Success skickas inte när dokument avvisas i Viol 3
 • Rätt THN-värde i BA
 • TestFlag=”true” i BA

Observera att BA-flödet fortfarande inte är färdigt. Om ett fel inträffar i integrationsplattformen, dvs innan ett dokument når Ax (eller något annat källsystem), skickas fortfarande ingen BA utan meddelandet/dokumentet hamnar på kundens felkö. Det innebär att kunden inte vet varför felet uppstod.

 

05 februari

Releasenotes Kundtest, Integrationsförnyelsen

2019-01-24 – Changelog leverans 3.9.1 och 3.9.2

Nytt

N/A

Förändrat

Generella leverabler

Official list of papiNet codes maintained by SDC 33.0.pdf

 • Uppdaterad enligt historik i dokumentet

ISS BusinessAcknowledgement 20181217.xlsx

 • Uppdaterad enligt historik i dokumentet

 

Use Case G

Förbereda råvaru- och tjänsteaffär 20181107.pdf

 • Uppdaterad enligt historik i dokumentet.

Link to papiNet schemas of Use Case G version 7.0 20181106.pdf

 • Uppdaterad enligt historik i dokumentet

ISS OtherDocument MasterDataProduct CN 20181107.xls

 • Uppdaterad enligt historik i dokumentet

ISS OtherDocument CompensationChainInfo 20181107.xls

 • Uppdaterad enligt historik i dokumentet

Use Case G – ISS OtherDocument CompensationChainInfo 20181213.xlsx

 • Uppdaterad enligt historik i dokumentet

OtherDocument-CompensationChainInfo-1 20181107.xml

 • Rad 3: Uppdaterat versionsnummer från 1.0 till 2.0
 • Rad 45: Schemauppdatering till alpha
 • Rad 49: Schemauppdatering till alpha
 • Rad 73, 74: Byte av handelssortiment från Massaved barr till Sågtimmer tall
 • Rad 77: Värdet på Agency=SDC ändrat från 20203 till 93104-00000
 • Rad 79: Namnet ändrat från Granstads massafabrik till Granstads massafabrik AB
 • Rad 80: Address1 ändrat från Granvägen 33 till Granvägen 30
 • Rad 152-158: AdditionaItem för Code ’SupplyingRegistrationDistrict’ borttaget

OtherDocument-MasterDataProduct-1 20181217.xml

 • Rad 32: DocumentNumber uppdaterat
 • Rad 42: DocumentHistoryNumber tillagt

Use Case H

Use Case H – ISS Contract OriginalContract 20181214.xlsx

 • Uppdaterad enligt historik i dokumentet

Use Case H – ISS OtherDocument DeliverySource 20181214.xlsx

 • Uppdaterad enligt historik i dokumentet

Use Case H – ISS ServiceInstruction ProductDestiningInstruction 20181214.xlsx

 • Uppdaterad enligt historik i dokumentet

UseCaseH1-BusinessAcknowledgement-2 20181217.xml

 • Rad 67: DocumentNumber uppdaterat

UseCaseH1-Contract-OriginalContract-1 20181217.xml

 • Raderna 111-114 i tidigare publicerad version är borttagna. Där stod: CommonContact ContactType=”Supplier

UseCaseH1-OtherDocument-DeliverySource-1 20181217.xml

 • Rad 32: DocumentNumber uppdaterat
 • Rad 127-148: Två ytterligare parter (OtherParty) tillagda
 • Rad 171: Agency är ändrat från Buyer till SDC för SupplyPointCode

UseCaseH1-ServiceInstruction-ProductDestiningInstruction-1 20181217.xml

 • Rad 195: ServiceInstructionLineItem. Attributet ValidityStatus borttaget
 • Rad 202: ServiceInstructionLineItem. Attributet ValidityStatus borttaget

USE Case J

Hantera produktionsuppgifter 20181102.pdf

 • Uppdaterad enligt historik i dokumentet.

Link to papiNet schemas of Use Case J version 10.0 20181106.pdf

 • Uppdaterad enligt historik i dokumentet.

ISS ServiceInstruction ForestLoggingInstruction 20181107.xlsx

 • Uppdaterad enligt historik i dokumentet.

ISS MeasuringTicket ProductionTicket ByPackage 20181106.xlsx

 • Uppdaterad enligt historik i dokumentet

ISS MeasuringTicket ProductionTicket ByItem 20181106.xlsx

 • Uppdaterad enligt historik i dokumentet

ISS DeliveryMessage ShipmentAdvice 20181102.xlsx

 • Uppdaterad enligt historik i dokumentet.

DeliveryMessage-ShipmentAdvice-1 20181107.xml

 • Rad 3: Uppdaterat versionsnummer från 1.0 till 2.0
 • Rad 4: Uppdaterat Use Case version till 10.0
 • Rad 50: Uppdaterat Schema
 • Rad 203: Lagt till struktur för LocationCharacteristics
 • Rad 342: Lagt till AdditionalItemInfo – DeliveryTerm
 • Rad 354: Lagt till ProductDescription
 • Rad 358: Lagt till ClassificationDescription
 • Rad 361: Tagit bort MeasuringAgency och MeasuringMethod

Use Case J – Hantera produktionsuppgifter 20181213.docx

 • Uppdaterad enligt historik i dokumentet

Use Case J – ISS MeasuringTicket ProductionTicket ByItem 20181213.xlsx

 • Uppdaterad enligt historik i dokumentet

MeasuringTicket-ProductionTicket-1 20181107.xml

 • Rad 3: Uppdaterat versionsnummer från 1.0 till 2.0
 • Rad 4: Uppdaterat Use Case version till 10.0
 • Rad 48: Uppdaterat Schema
 • Rad 167, 205: Tagit bort PartyIdentifier AssignedBy ContractParty.
 • Rad 302, 317, 328: Tagit bort MeasuringAgency och MeasuringMethod
 • Rad 334, 370, 376, 412, 418, 454, 460, 496, 502: Tagit bort MeasuringMethod
 • Rad 345,385, 427, 469, 511: Tagit bort PropertyType DiameterClassCode

MeasuringTicket-ProductionTicket-2 20181107.xml

 • Rad 3: Uppdaterat versionsnummer från 1.0 till 2.0
 • Rad 4: Uppdaterat Use Case version till 10.0
 • Rad 48: Uppdaterat Schema
 • Rad 167, 205: Tagit bort PartyIdentifier AssignedBy ContractParty.
 • Rad 275, 310, 345, 380, 415: Tagit bort MeasuringAgency och MeasuringMethod
 • Rad 287, 322, 357, 392, 427: Uppdaterat MeasuringMethod
 • Rad 444, 459: Tagit bort MeasuringMethod

UseCaseJ1-MeasuringTicket-ProductionTicket-1 20181217.xml

 • Rad 549: Lagt till AdditionalItemInfo och attribut StanForDProductVersion
 • Rad 567: Attribut StanForDProductVersion borttaget

Use Case K

Hantera råvaruaffärens logistik 20181106.pdf

 • Uppdaterad enligt historik i dokumentet.

Link to papiNet schemas of Use Case K version 8.0 20181106.pdf

 • Uppdaterad enligt historik i dokumentet.

ISS OrderConfirmation IN 20181107.xlsx

 • Uppdaterad enligt historik i dokumentet.

Use Case K1

LoadTender-PreBooking-1 20181106.xml

 • Rad 131: Rättad identitet LoggingArea – det är samma som referensen till DeliverySource

OrderConfirmation-1 20181107.xml

 • Rad 122-132 Lagt till ProductAdaptedFor
 • Rad 134 Lagt till OrderConfirmationReference Rad 158-165 Lagt till MeasuringSpecification

Use Case L

Process and Transaction Overview – Measured Qtys Calculated Amounts 20181107.pdf

 • Uppdaterad enligt historik i dokumentet.

Beräkna råvaru- och tjänsteaffär 20181107.pdf

 • Uppdaterad enligt historik i dokumentet.

Link to papiNet schemas of Use Case L version 2.0 20181106.pdf

 • Uppdaterad enligt historik i dokumentet.

ISS MeasuringTicket MeasuringTicket Product 20181107.xlsx

 • Uppdaterad enligt historik i dokumentet.

MeasuringTicket-MeasuringTicket-Product-1 20181107.xml

 • Första publicerade versionen

BusinessAcknowledgement-1 20181107.xml

 • Första publicerade versionen

MeasuringTicket-MeasuringTicket-Product-2 20181107.xml

 • Första publicerade versionen

BusinessAcknowledgement-2 20181107.xml

 • Första publicerade versonen

Åtgärdat

Se förvaltningslistan för VIOL3 på VIOL3.se

Tekniska aspekter

N/A

Kända avvikelser

Use Case G – ISS Contract (TradingContract) – Public version 4.0

 • För alla Partys sätts alltid Name1 till ”N/A”
 • ReceiverParty, PartyType. BuyerAgent finns inte med som möjlig mottagare
 • BuyerParty, PartyIdentifierType. Vi mappar inte TradeRegNumber eller VATIdentificationNumber
 • ProductDescription. Vi mappar inte denna just nu
 • AdditionalItemInfo, UOM sätts till None.

UseCase G – ISS OtherDocument (BusinessChainInfo) – Public version 3.0

 • Documentstatus sätts alltid till Original

UseCase H – ISS OtherDocument(DeliverySource) – Public version 6.0

 • För alla Partys sätts alltid Name1 till ”N/A”
 • Inga adressuppgifter fylls i

UseCase H – ISS Contract (OriginalContract) – Public version 8.0

 • För alla Partys sätts alltid Name1 till ”N/A”
 • Common contact, ContactName sätts till till ”N/A”.
 • Agency inte implementerat än.
 • AdditionalItemInfo, UOM sätts till None.

UseCase H – ISS ServiceInstruction(ProductDestiningInstruction) – Public version 3.0

 • RecieverParty, PartyIdentifier
 • För alla Partys sätts alltid Name1 till ”N/A”
 • ServiceInstructionNumber trunkeras om längre än 30 tecken.
 • LocationParty.Partytype hanterar bara LogginArea

UseCase K – ISS OrderConfirmation – Public version 3.0

 • OrderConfirmationHeader.OrderConfirmationReference skall fyllas i

ISS BusinessAcknowledgement – Public version 4.0

 • För alla Partys sätts alltid Name1 till ”N/A”
Till toppen