Arkiv per månad: maj 2019

Hem/2019/maj
13 maj

Vi utökar organisationen inför Forest Storm

Inför den stundande breddningen av företag som ska anpassa och verifiera sin verksamhet och lösning till VIOL 3 i ”Forest Storm”, håller Biometria på med att bygga upp en organisation för detta. Upplägget innebär att Pilotföretagen (Stora Enso, Sydved, SEBAB, SCA, Holmen, Södra och Sveaskog) involverar affärspartners i sin verifiering. Till stöd för detta sätter Biometria upp en organisation med sex team, ett per pilot, som bemannas av en teamledare samt två affärskonsulter som sedan har Biometrias övriga organisation som stöd. Ett ansvarskontrakt och projektdirektiv kommer att utgöra uppgörelsen mellan Biometria och respektive kund. Biometria kommer i ett samarbete med Academic work att engagera tolv personer till dessa team samt ytterligare sju personer till Användarstöd för att stärka organisationen.

Organisationen byggs upp under hösten 2019 för att vara i full gång under 2020.

09 maj

Releasenotes Kundtest, Redovisning Pl3

Avvikelser

Flöde 25, En leverans av sågtimmer som stockmäts sektionsmätt

Flöde 26, En leverans av sågtimmer som stockmäts mittmätt

Avvikelse:
Värdeberäkning levereras senare.

Flöde 27, En leverans av sågtimmer som travmäts och stickprovmäts travmätning/stockmätning m3f

Avvikelse:
Värdeberäkning av stickprov fungerar inte

Flöde 28, En leverans av sågtimmer som travmäts och stickprovmäts travmätning/stockmätning m3to

Avvikelse:
Stickprov kan fastna i processen.

Flöde 43, Insänd volym per leverans från skördare

Flöde 44, Insänd volym per stam från skördare

Avvikelse:
Värdeberäkning per stam kommer senare.

Övrig funktionalitet:

Korrigera redovisning

Fungerar inte helt korrekt enligt utförda tester.

Omprisräkning

Fungerar inte helt korrekt enligt utförda tester.

Alternativa måttslag

Fungerar inte helt korrekt enligt utförda tester.

Modulkvantitet i värdeberäkning

Fungerar inte helt korrekt enligt utförda tester.

06 maj

Releastnotes Kundtest, Integration PI 3

Åtgärdat/Ny funktionalitet

Use Case G – ISS Contract (TradingContract/Köparekontrakt) – Public version 5.0

Ny ISS 5.0

Åtgärdat Olika fältlängd IN/UT på PriceListId, går att skicka IN 20 tecken men UT finns begränsning på 6 tecken. (bugg 54546 hos AX). Det är nu 20 tecken IN och UT
pPgi anges endast där det är tvingande (BusinessSender, SenderParty, BusinessReceiver, ReceiverParty och TransmissionReceiver).

Avtalsobjekt ISS 7.0 Use Case H

Ny ISS version 7.0

Åtgärdat:

 • Avläggsnummer mappas mot SupplyPointCode och @Agency ska vara SDC, Tidgare var det Buyer
 • DeliverySourceCharacteristics.DeliverySourceProperty.CodeValue.TextValue mappas idag inte om till korrekt kod. RegelverkOmvandlingstal.

Förstaledskontrakt ISS 9.0 Use Case H

Ny ISS Version 9.0

Produktionsresultat Skördare (ProductionTicket) ISS ByItem 6.0 och ByPackage 5.0 Use Case J

Ny integration

Produktionsresultat Skotare Sortiment (ShipmentAdvice) ISS 5.0 Use Case J

Ny integration

Transportunderlag SDC Use Case K – ISS LoadTender – Version 6.0

Åtgärdat:
Går inte att skicka in Transportunderlag, nya obligatoriska fält har lagts till i AX och utveckling är ej startad för motsvarande i PapiNet Med ISS 6.0 går det att skicka in Transportunderlag.

ISS BusinessAcknowledgement – Public version 4.0:

Kommer ut för Destinera Sortiment IN (bugg 54268,53264)

Orderconfirmation

Ny ISS 4.0

Forestlogginginstruction

Ny ISS 5.0

Avtalsobjekt

Avtalsobjekt och Förstaledskontrakt använder den uppdaterade lösningen för prenumerationer och publicering
pPgi anges endast där det är tvingande (BusinessSender, SenderParty, BusinessReceiver, ReceiverParty och TransmissionReceiver).

Förstaledskontrakt

Förstaledskontrakt använder den uppdaterade lösningen för prenumerationer och publicering
pPgi anges endast där det är tvingande (BusinessSender, SenderParty, BusinessReceiver, ReceiverParty och TransmissionReceiver).

Aktör (ÄB 47984)

Kontaktinformation uppdaterat med roll

Sortimentstruktur

Fältlängd rättad på ProductOwner i validering av data ut ur AX, ej längre stoppande bugg 49285

Mätorder prov

Platsid 25 tecken (metplats, mottaningsplats)

Mätorder transport

Nya scheman med omstrukturering av meddelandet både i AX och NF.

Mätresultat prov/råvara/transport

NF tjänsten kopplas om mot ny källa/tjänst hos MPS

Mätresultat-Prov (BUGG 57567)

Affärsvillkor tas bort från integrationen

Mätresultat transport

Nya scheman med omstrukturering av meddelandet både i AX och NF.

Kollektivbeskrivning

Validering av data ut ur AX aktiverad (bugg 55864) Platsid (mottagningsplats) kan vara 25 tecken

Åtgärdat fel där tjänsten svarade med 500 (Internal server error) när ingen kollektivbeskrivning gick att hitta. Svarar nu korrekt med 404 (Not found)

Kända avvikelser

Generella avvikelser

 • Negativ Business Ack kommer inte ut om dokumentet fastnar i integrationsplattformen (dvs inte når affärssystem)
 • Negativ Business Ack kommer inte ut om det är fel på ett nytt dokument/objekt som inte tidigare finns i Klienten. (bugg hos AX, negativ BA kan bara skapas på förändringar)
 • Prenumerationer för Avtalsobjekt, Förstaledskontrakt och Köparekontrakt visas felaktigt i Admin. Den uppdaterade hanteringen av prenumerationer medför att prenumerationer lagras på annat sätt i ny databas och det finns ännu inget gränssnitt anpassat för den nya databasen. De prenumerationer som visas i gränssnittet är för den tidigare versionen och används inte av de nya integrationerna. Nya prenumerationer kan man bara se och manuellt ändra direkt i databasen.
 • För alla papiNetdokument sätts Party NameAddress samt CommonContact till ”N/A”.

Use Case G – ISS Contract (TradingContract) – Public version 5.0

 • För alla Partys sätts alltid Name1 till ”N/A”
 • ReceiverParty, PartyType. BuyerAgent finns inte med som möjlig mottagare
 • BuyerParty, PartyIdentifierType. Vi mappar inte TradeRegNumber eller VATIdentificationNumber
 • Product.ProductDescription. Vi mappar inte denna just nu
 • AdditionalItemInfo, UOM sätts till None
 • Olika fältlängd IN/UT på PriceListId, går att skicka IN 20 tecken men UT finns begränsning på 6 tecken. (bugg 54546 hos AX)

Use Case G – ISS OtherDocument (BusinessChainInfo) – Public version 3.0

Documentstatus sätts alltid till Original

Use Case H – ISS OtherDocument(DeliverySource) – Public version 7.0

Inga adressuppgifter fylls i

Use Case H – ISS Contract (OriginalContract) – Public version 9.0

RespondToParty. Agency inte implementerat än.

Use Case H – ISS ServiceInstruction(ProductDestiningInstruction) – Public version 3.0

 • RecieverParty, PartyIdentifier
 • ServiceInstructionNumber trunkeras om längre än 30 tecken.
 • LocationInfo.LocationParty.Partytype hanterar bara LogginArea

ISS BusinessAcknowledgement – Public version 4.0

Negativ BusinessAck kommer inte ut ifall det berör ett dokument som inte finns i Klienten. (bugg hos AX)

Use Case J – ISS MeasuringTicket- ProductionTicket – Public version 5.0 och 6.0

ReceiverParty: OriginalLogisticsBuyerAgent stöds ej.

Use Case J – ISS MeasuringTicket- ShipmentAdvice – Public version 5.0

Ingen CommonContact kommer med (seq 1734 i ISS)

Use Case L – ISS MeasuringTicket-MeasuringTicket-Product – Public version 2.0

 • För Quantity och QuantityInformation på alla ställen i ISS:en så gäller att om ingen matchning lyckas mot kodboken skapas ej nivån.
 • MeasuringTicket.MeasuringTicketSequence.MeasuringTicketSequenceLineItem.AdditionalItemInfo.Code. Hanterar endast kvantitetprodukter där kvantitetstyp är Netto
 • MeasuringTicket.MeasuringTicketSequence.AdditionalItemInfo.Code.Hanterar endast kvantitetleverans där Kvantitetstyp är Brutto
 • Det är delvis implementerat delar av ISS version 3.0 men det innebär bara att det kan komma med fler uppgifter än de som finns i ISS version 2.5
 • Kvantitetstyper från AX som inte har någon motsvarighet i kodboken sätts till Vrak
06 maj

Releasenotes Kundtest, Mätning PI 3

Ny funktionalitet

Flöde 25, En leverans av sågtimmer som stockmäts sektionsmätt

Ta emot stockdatafil från mätram och matcha stockens mätegenskaper mot produkternas egenskaper

 • Leveransgilla stockar mappas mot produkter med motsvarande egenskaper
 • Vrakade stockar mappas korrekt motvrakprodukter
 • Hantera stocklängd som heltal

Flöde 26, En leverans av sågtimmer som stockmäts mittmätt

Se Flöde 25.

Flöde 27, En leverans av sågtimmer som travmäts och stickprovmäts travmätning/stockmätning m3f

Levereras i sin helhet.

Flöde 28, En leverans av sågtimmer som travmäts och stickprovmäts travmätning/stockmätning m3to

Levereras i sin helhet.

Flöde 43, Insänd volym per leverans från skördare

Levereras i sin helhet.

Flöde 44, Insänd volym per stam från skördare

Levereras i sin helhet.

Övrigt

Mätplatsstödet har anpassats till ny struktur för transportuppgifter exempelvis transportmätorder, transportresultat samt uppdaterade användargränssnitt för transportuppgifter.

 • Nya integrationsgränssnitt för transportmätorder och transportresultat
 • Tillämpning av gränsvärden, standardvärden och obligatoriska fält som finns i transportmätorder för respektive mätegenskap i vyn för transportuppgifter

Anpassningar i gränssnitt för att anmäla nytt leveranstillfälle

 • Kontroll av giltiga mätplatser och utförare för varje mätorder
 • Notifiering till chaufför eller mätare vid ogiltig mätorder
 • Möjlighet att avisera leverans till olika mätplatser vid samma leveranstillfälle
 • Möjlighet att hantera mätordrar som inte innehåller bildtagning

Kända avvikelser

Flöde 25 och 26

Ingen hänsyn tas till insänd barktyp.

06 maj

Releasenotes Kundtest, Produktion PI 3

Levererad funktionalitet

 • Stöd för ersättningsgrundande skördarmätning med redovisningsmodellen 429-1 dvs. trädslagsfördelade stammar– NY
 • Funktion för inläsning och modifiering av produktionsfiler till Produktionssystemet via ett användargränssnitt– NY
 • Möjlighet att blanka ut innehållet i ett antal fält vid massrättning/-korrigering. Speciellt användbart då ”Producerat för mottagningsplats” behöver tas bort på flera avvisade produktionsresultat för att de ska matcha en rad i produktions-underlaget som är registrerad utan ”Producerat för mottagningsplats”– NY
 • Massrättning/massmakulering av avvisat produktionsdata
 • Masskorrigering/massmakulering av produktionsresultat
 • Ny menylayout för navigering i Produktionssystemet
 • Produktionsunderlaget kan kompletteras med aktörer och rader för handelssortiment med hjälp av mallar
 • Maskinregistret följer det regelverk som skall gälla för vilken information en uppdragsgivare skall se före och efter att uppdragsgivaren är knuten till en maskin. Uppdragsgivare har möjlighet att se alla registrets maskiner för att sedan kunna koppla sig till en given maskin
 • Ny flik i Maskinregistret för administration av Sender XC-installationer. Används i första hand av Biometrias support
 • Anskaffningsform har delats upp i anskaffningsform och avtalsform
 • Maskinregister för registrering av masterdata för skogsmaskiner som skall rapportera produktion
 • Uppdragsgivarinställningar – grundläggande inställningar per uppdragsgivare
 • Produktionsunderlag kan skapas genom att ett förstaledskontrakt och avtalsobjekt skapas i redovisningsdomänen
 • Produktionsunderlaget kan kompletteras med aktörer och rader för handelssortiment
 • Produktionsunderlaget kan skickas ut via integration
 • Enskilt avvisat produktionsdata kan rättas
 • Enskilt produktionsresultat kan korrigeras
 • Produktionssystemet kan bearbeta och skapa produktionsresultat från skördar- och skotarfiler
 • Produktionssystemet kan bearbeta och skapa kvalitetsresultat från skördarnas kvalitetsfiler
 • Produktionssystemet kan bearbeta och skapa produktionsresultat från Rapp
 • Anpassade produktionsresultat skapas till aktörer med olika affärsroller
 • Behörighetshantering finns i produktionssystemet så att en användare endast ser information för den aktör/aktörer man är behörig för
 • Rapp är anpassat för VIOL3 och kan användas för att rapportera produktion
 • Användare kan själva registrera sig som användare i Rapp
 • Rapportering av slutsignal i Rapp fungerar och leder till att det skapas ett produktionsresultat
 • Produktionssystemet har integrationer till Aktör och Plats i redovisningsdomänen så att verifiering av identiteter samt hämtning av klartexter skall fungera
 • Produktionssystemet har integrationer till Handelssortiment i redovisningsdomänen så att verifiering av identiteter samt hämtning av klartexter skall fungera
 • Produktionssystemet har integrationer till ”Ekonomisk dimension” i redovisningsdomänen som håller information om företagens hierarkiska struktur
 • Dessa rapporter finns levererade i uppföljningstjänsten (BI)
  • Skotade volymer
  • Skotade volymer per insändning
  • Skotade volymer per avlägg
  • Produktionsresultat historik skotare
  • Skördade volymer
  • Skördade volymer per insändning
  • Skördade volymer stocknota
  • Skördade volymer stamnota brösthöjdsdiameter
  • Skördare stock och stamdetaljer
  • Produktionsresultat historik skördare
  • Avvisade produktions- och kvalitetsresultat
  • Insändningsfrekvens
  • Saknade dagar
  • Förteckning identiteter
  • Ranking skördare (kvalitetsdata)
  • Längdavvikelse (kvalitetsdata)
  • Diameteravvikelse (kvalitetsdata)
  • Volymavvikelse (kvalitetsdata)
  • Ofullständigt mätta stockar och stammar (kvalitetsdata)
  • Stammar per uttagsprincip (kvalitetsdata)
  • Kvalitetsresultat historik skördare (kvalitetsdata)

Avgränsning

 • Uppdatering av aktörer i produktionsresultat utifrån destinering och transportinstruktion
 • Sender XC anpassat med ny behörighetslösning för VIOL 3
 • Återkoppling till avsändande maskin

Kända avvikelser

 • Användare som skall göra tester i betamiljön bör vara upplagda på huvudkodnivå. En användare som är upplagd på lägre nivå kan få problem med att se data som användaren egentligen är behörig till.
 • Rapporter i uppföljningstjänsten kan fortfarande vara behäftade med mindre fel.
 • I följande fall kan inte ett produktionsunderlag skapas:
  • I redovisningsdomänen finns det aktörer upplagda som saknar adress. Om dessa används i ett förstaledskontrakt kommer inte något produktionsunderlag att skapas. Workaround är att då lägga upp en ny aktör som har adress alternativt komplettera med adress på befintlig aktör.
 • I redovisningsdomänen kan det finnas handelssortiment och produkter upplagda som inte är kompletta. För att handelssortiment ska kunna användas i Produktionssystemet krävs att man i redovisningsdomänen lägger till följande uppgifter:
  • Handelssortiment behöver ha status ”aktiv”
  • Handelssortimentet behöver ha en beskrivning
  • Handelssortimentets receptversion behöver ha ett from-datum
  • Handelssortimentets måste ha minst en receptversion som inte innehåller någon site
  • Alla underliggande produkter på ett handelssortiment behöver ha status ”aktiv”
  • Alla underliggande produkter på ett handelssortiment behöver ha en beskrivning
 • Produktionsresultat skördare och skotare ut via integration till företagseget system fungerar inte.
 • För ersättningsgrundande skördarmätning är det enbart redovisningsmodell 429-1 som är implementerad och det kommer enbart skapas mätresultat för enkelträdsupparbetade stammar med trädslagen tall, gran, löv, björk, asp eller ek. Det vill säga produkterna 4210, 4220, 4230, 4240, 4250 och 4280. För flerträdsupparbetade stammar skapas det för närvarande inga mätresultat.
Till toppen