Arkiv per månad: november 2020

Hem/2020/november
26 november

Nöjd IT-leverantör med förbättringsfokus

Sara Johansson, projektledare CGI

Efter att hösten 2019 pausat sitt VIOL 3-projekt har CGI gjort en nystart. Efter årets sommar har de märkt tydliga förändringar i VIOL 3.

− Det är märkbart bättre kvalitet på leveranserna och i sättet att kommunicera och informera. Våra kontaktvägar in till Biometria och VIOL 3-programmet fungerar smidigt vilket är positivt, säger CGI:s projektledare Sara Johansson.

CGI:s systemsvit FAGUS Forest består av många system och flera av dessa berörs av de anpassningar som måste göras för VIOL 3. Det är ett stort projekt även för CGI och det drivs som ett program med flera delprojekt och med ett antal referenskunder som säkrar att de anpassningar som görs för VIOL 3 uppfyller kundernas behov. De allra flesta av CGI:s FAGUS Forest-kunder i Sverige påverkas av VIOL 3 på något sätt och det blir någon form av införandeprojekt för samtliga. För att underlätta planering ser CGI att  tidpunkt och strategi gällande produktionssättning av VIOL 3 vore bra.

Sara berättar vidare om delar där CGI ser stor förbättringspotential för samarbetet med Biometria.

− Dialog kring vad som levereras i specifikationerna och att det tydligare specificeras vilka avvikelser från standarden som görs är positivt och något vi önskar, säger Sara Johansson. På listan av önskemål finns också utförligare beskrivningar av vad det data som skickas in via integration används till i VIOL 3.

CGI anser att kontakterna med tjänsteutvecklare hos Biometria gett bra svar på frågeställningar och vi hoppas att det samarbetet utvecklas vidare, avslutar Sara.

26 november

Avveckling informationskanal

Både kunder och personal har framfört att det är en utmaning att hitta rätt information i VIOL 3 programmet, det finns helt enkelt för många kanaler.

Det håller vi med om. Därför har vi påbörjat arbetet med att skala ned och rensa upp. Som ett led i detta arbete med att minska antalet kanaler och underlätta för er kunder har nu Forest Storms sharepoint avvecklats. Det finns alltså inte längre någon länk från Porten till den sharepointen.  Informationen som fanns där och som fortfarande är aktuell har flyttats till viol3.se. Inaktuell information har arkiverats för eftervärlden.

Om du saknar de gamla demofilmerna så kommer det nyheter här: Under december 2020 produceras det nya demofilmer för VIOL 3, dessa kommer publiceras här på viol3.se

Finns det frågor eller funderingar kring detta kontakta programkommunikatör Pia Sundkvist de Beau.

25 november

Piloternas roll i VIOL 3 programmet

I VIOL 3 programmet finns det fem stycken pilotföretag. Dessa är:

 • WSS (Stora Enso och Sydved)
 • SCA
 • Sveaskog
 • Södra skogsägarna
 • Holmen skog

Deras roll i programmet är följande:

 • Godkännande av Branschlösning.
 • Bistå med Best Practice till andra företag.
 • Aktivt leda och driva samtester med andra företag.
 • Verka som ambassadör för lösningen.
 • Delta i lösningsdialog kring gap och funktioner som ej ännu är levererade.
 • Testa funktion och processer i VIOL 3.
 • Delta i Go-Live planering med Biometria.
 • Samverka med Biometria i arbetet med att ta fram tidplan för branschen.

 

25 november

Information om sågtimmerkollektiv i VIOL 3

Under november lade RMRs sågtimmerkommitté (Rådet för mätning och redovisning) fram ett förslag på hur sågtimmerkollektiven skulle kunna förändras för att adressera de problem med för låg mätnoggrannhet som metoden kollektivomräkning för sågtimmer för med sig.

I en första analys har det konstaterats att förslaget till fortsatt inriktning skiljer sig från den hittills realiserade lösningen i VIOL 3 och därmed skulle kräva betydande omtag i VIOL 3.

Då kollektivomräkningsmetoden är problematisk på flera andra sätt samtidigt som det finns alternativa mätmetoder att tillgå har därför Biometria fått RMRs stöd för att ta upp en dialog, med de större aktörerna som brukar sågtimmerkollektiven, om det är möjligt att finna andra lösningar på problemet.

Syftet är att klargöra om mätning, redovisning och information till affärspartners kan lösas på annat sätt än med kollektiv innan mer tid läggs ned på att först analysera och sedan bygga om lösningen för sågtimmerkollektiv i VIOL 3.

24 november

Skoglig IT-leverantör för VIOL 3

Efficture är en av tiotalet IT-leverantörer till Biometria som arbetar med anpassningar till det kommande VIOL 3 systemet som avser att ersätta nuvarande VIOL 2 för hela skogsbranschen i Sverige.

Läs mer här om hur de arbetar och hur de ser på VIOL 3 och samarbetet med Biometria.

18 november

Planerat avbrott i SPARs kundtestmiljö torsdag 18/11 2020

Torsdag 18 november 2020 mellan kl. 08.00-16.00 är det ett avbrott i SPAR:s kundtestmiljö p.g.a. planerat underhåll.

Avbrottet berör alltså endast kundtestmiljön. Samtliga tjänster i produktionsmiljön kommer att fungera som vanligt.
Serviceunderhållet gör vi för att förbättra tillgängligheten och minska risken för framtida störningar. Inga förändringar sker i SPAR:s tjänster eller xml-scheman

12 november

Uppgradering Dynamics för kundtestmiljön 20 – 23/11 -20

Biometria kommer att genomföra en uppgradering av Dynamicsplattformen till version 10.0.13 under helgen 20-23 november. Under uppgraderingen kommer miljön att vara stängd enligt nedan. Vill du veta mer om vad versionen innehåller så läs här

Planerad nedtid för kundtestmiljön blir:
– från fredag 20/11 klockan 15:00
– till måndag 23/11 klockan 10:00

06 november

Frågor från Leveransmöte specifikationer 3.15

Under leveransmötet 3.15 för specifikationer som genomfördes igår den 5/11 2020 lyftes några frågor av mer generell karaktär för programmet VIOL 3.
Bland annat gällde det GoLive-datum för VIOL 3. Där har programledningen sagt att under Q1 2021 kommer GoLive-datum att presenteras.
En annan generell fråga gällde gap-hanteringen och mer information kring status där. Detta kommer presenteras på kundmötet i samband med release 0.20.0 av VIOL 3 som släpps måndagen den 14/12 2020. Preliminärt datum för kundmötet är fredag den 18/12. Mer information och anslutningslänk till kundmötet kommer senare.

06 november

Nu finns V3 podden på Spotify!

Det kommer kanske ta en stund innan den finns där men ha tålamod, kära ni, snart kan du lyssna via Spotify och lära dig mer om VIOL 3 under tiden du gör annat.

Här är länken ⇐⇐⇐

Lyssna och njut!

05 november

Nytt avsnitt av V3 podden ute nu!

Poddgäst: Marika Malmgren

V3 podden har publicerat avsnitt #2 och det handlar om pris i VIOL 3. Lyssna och få insikter om hur hantering av pris kommer  underlättas i VIOL 3.

Samtliga avsnitt finns här ⇒⇒⇒

02 november

Specifikationsleverans 3.15 nu tillgänglig

Alla nya filer finns på sidan Integrationsspecifikationer, som vanligt. Dessa specifikationer är grunden för implementationen av de externa integrationer som publiceras i release i mitten av december från VIOL 3 programmet.

Leveransmöte för 3.15 specifikationerna sker torsdag den 5/11 kl 10:00 – 12:00.

Har du frågor eller saknar inbjudan till leveransmötet så kontakta projektledare Jessica Nordqvist.

Till toppen