Arkiv per månad: mars 2021

Hem/2021/mars
31 mars

Kundmöte release 0.22.0 VIOL 3 2021-03-31

Onsdag den 31/3 kl 13:00 – 15:00 är det dags för ett digitalt kundmöte i VIOL 3 programmet.
Mötet är öppet för alla kunder och intressenter.

Anslut till mötet via den här länken.

Preliminär agenda: (kan komma att ändras utan föreg. notifiering)

 • Inledning
 • VIOL 3 1.0 – information efter styrelsemötet 24/3
 • Frågor & avslutning

Varmt välkomna!

26 mars

Kundtestmiljön öppen igen

Nu finns systemversion 0.22.0 installerad i kundtestmiljön och den är åter öppnad för er kunder.

26 mars

Release notes systemversion 0.22.0 VIOL 3

Som ett led i Biometrias ständiga förbättringsarbete har steg tagits mot att automatisera framtagandet av release notes. Detta arbetssätt ger fördelar för samtliga intressenter då dokumentationen blir lättrörlig, korrekt och med ökad spårbarhet. Det blir dessutom lättare att navigera på en webbsida med länkar än att scrolla upp och ned i ett dokument.

För att läsa release notes med tillhörande bilagor klicka på bilden för release notes till vänster eller klicka här.

Kundtestmiljön är i skrivande stund (kl 14:25) under verifiering och det kommer notifieras här när den åter är öppen.

26 mars

Release notes VIOL 3 0.22.0 2021-03-26

Som ett led i Biometrias ständiga förbättringsarbete har steg tagits mot att automatisera framtagandet av release notes. Detta arbetssätt ger fördelar för samtliga intressenter då dokumentationen blir lättrörlig, korrekt och med ökad spårbarhet. Det blir dessutom lättare att navigera på en webbsida med länkar än i ett dokument. Detta är den första versionen och Biometria är medvetna om att det fortsatt finns stora förbättringsmöjligheter.

Har du förslag eller synpunkter kontakta programkommunikatör Pia Sundkvist de Beau eller Biometria support. 


Versionshantering webbaserade release notes

 

Version Datum Förändring Signatur
2.0 2021-04-26
Processteg 17. Tagit bort texten “och integreras ut” på punkt efter Transportinstruktion
PIDE
1.0 2021-03-26
Första publika version av release notes
PIDE

 


Innehållsförteckning

Övergripande information

Sammanfattning av innehåll i systemversionen
Generella avgränsningar
Generell information gällande externa integrationer stödda av standarden papiNet

Snabbguide för release notes

Nyheter per område

Allmänt
Prestanda
Användbarhet
Behörighet
Redovisning
Transport
Produktion
Mätning
Integration
BI-rapporter

Release notes per processteg

Releaseinnehåll per processteg

Processteg 1. Metadata VIOL3
Processteg 2. Masterdata Aktör
Processteg 3. Behörighet och informationssäkerhet
Processteg 4. Masterdata Plats
Processteg 5. Masterdata sortiment
Processteg 6. Masterdata pris
Processteg 7. Förbereda mätning av Råvara
Processteg 8. Sätta upp kollektiv
Processteg 9. Pris Råvaruaffär
Processteg 10. Pris Transportaffär
Processteg 11. Förbereda Råvaruaffär
Processteg 12. Förbereda Transportaffär
Processteg 13. Etablera Råvaruaffär
Processteg 14. Förbereda Produktion
Processteg 15. Genomföra produktionsrapportering
Processteg 16. Destinering
Processteg 17. Transportbeordring
Processteg 18. Mätning av Råvara
Processteg 19. Mätning av provmätorder
Processteg 20. Mätning av Transport
Processteg 21. Kvantitet Råvara
Processteg 22. Värde Råvara
Processteg 23. Kvantitet och Värde Transport
Processteg 24. Mätbesked
Processteg 25. Uppföljning Produktion
Processteg 26. Uppföljning Mätning
Processteg 27. Uppföljning Redovisning
Processteg 28. Uppföljning Transport
Övrigt

 


 Övergripande information

Sammanfattning av innehåll i systemversionen

VIOL 3 har kompletterats sedan föregående systemversion i release 0.21.0, utgiven 2021-01-05 med utgångspunkt i scenarierna

 • Leveranser av pellets från pelletsfabrik till värmeverk
 • Massaved från terminal till massabruk som levereras på järnväg
 • Leveranser av cellulosaflis från terminal till massabruk som levereras på järnväg
 • Leveranser av sönderdelat biobränsle från terminal till massabruk som transporteras på järnväg.

Systemversion 0.22.0 innehåller också kvalitetshöjningar och rättningar av många avvikelser som identifierats i tidigare versioner. Samtliga 28 processteg har inkluderats i release notes för att tydliggöra var det har skett förändringar och inte.
Tillbaka till toppen av sidan

Generella avgränsningar

Detta ingår inte i denna release

 • Samlast i skäppa vid skäppmätning
 • Integration av kontrollbeskrivning
 • Integration av kontrollmätorder
 • Fast taravikt på ekipage.

Tillbaka till toppen av sidan

Generell information gällande externa integrationer stödda av standarden papiNet®

papiNet är ett registrerat varumärke som ägs av papiNet G.I.E. och International Digital Enterprise Alliance Inc. Samtliga specifikationer som ligger till grund för de externa integrationerna i G3.3 Sönderdelade sortiment (grundscenario 3, 4 och 6) finns att studera i sin helhet på webbplatsen viol3.se via länken https://viol3.se/integrationer/integrationsspecifikationer-2016/. Lösenord för åtkomst till webbplatsens skyddade innehåll kan beställas av Biometria support.

Det är leverans 3.17 av dessa integrationsspecifikationer som är basen för denna realiserade version av VIOL 3. Ett errata-dokument finns på samma webbsida och uppmärksammar kända fel i specifikationerna för leverans 3.17. Realiseringen är gjord för att följa specifikationerna i 3.17 inklusive dess errata.

Ingen ny extern integration har blivit kvalitetssäkrad sedan föregående systemversion. Alla integrationer som redan har funnits realiserade i någon tidigare systemversion finns kvar i kundtestmiljön. För att se vilka ISS-versioner som är implementerade i kundtest, se länk: https://viol3.se/plan-integrationer-viol-3/

Tillbaka till toppen av sidan

Generella avvikelser i realiserad integration gentemot publik specifikation

I denna systemversion av VIOL 3 är följande regler i Biometria Technical Communication Guidelines – Appendix 1 version 5.0 EJ implementerade:

 • Validering av papiNet-scheman som beskrivs i avsnitt 5.3.1 ”Step 1 – Schema validation and character encoding declaration” genomförs ej i sin helhet för integration Produktionsunderlag IN.
 • Verifiering att informationen i dokumentet överensstämmer med papiNet Envelope såsom det beskrivs i avsnitt 5.3.2 ”Step 2 – Verify papiNet Envelope and business agreement with Biometria” genomförs ej i sin helhet för Produktionsunderlag IN.

Ett papiNet-meddelande är de facto en XML-fil med ett unikt papiNet Envelope som innehåller en Payload. För Produktionsunderlag IN till VIOL 3 verifieras dock i denna release av VIOL 3 inte alltid att de fält i papiNetEnvelope/PayloadInfo som skall ha samma värde som motsvarande fält i papiNetEnvelope/Payload/BusinessDocument verkligen har det.

Denna release av VIOL 3 kan inte förväntas följa verifieringsprocessen som beskrivs i avsnitt 5.3.3 ”Step 3 – Document version verification”. Exempelvis efterlevs inte verifieringsvariant 3.B ”Verification of Business Acknowledgement” på grund av att systemet saknar funktionalitet för övervakning av att kvitterande BusinessAcknowledgement erhålls för varje avsänt dokument. En oönskad konsekvens är att då VIOL 3 tar emot en BusinessAcknowledgement med status Failure från mottagaren, kommer VIOL 3 inte att uppfatta att systemet faktiskt behåller ansvaret för att överföra dokumentet till mottagarens verksamhetssystem. Det leder i dessa fall till att mottagaren helt saknar det avsända dokumentet eller att VIOL 3 och mottagarens system ovetandes arbetar med dokumentinnehåll i olika versioner (TransactionHistoryNumber). Mottagarens signal Failure om att det egna ERP-systemet inte har registrerat det avsända dokumentet får alltså ingen konsekvens i VIOL 3 i denna release. Bristen på såväl övervakningsfunktionalitet som rutin för hantering av utebliven BusinessAcknowledgement leder också till att VIOL 3 inte uppmärksammar situationer då VIOL 3 inte har fått någon BusinessAcknowledgement.
Tillbaka till toppen av sidan


Snabbguiden

1. Nyheter per område

Under varje huvudrubrik (tex 1.1 Allmänt) nedan kommer det information om vad som är nytt till leveransen av systemversion 0.22.0 och ett urval av de avvikelser som finns i form av noterade buggar och ej byggd funktionalitet. För mer detaljer om avvikelser se vidare under processtegen i release notes. Under ”Rättade buggar…” listas de buggar som har rättats från föregående leverans. Alla buggar som rättats kommer inte att nämnas men ett urval som kan ha lite större påverkan kommer att presenteras.  

1.1 Allmänt 

 • Kan nu se felmeddelanden i exekveringsmotorn/via larmade mätningar i RH. Även frisläppa. 
 • Viktigt: för de som inte går via porten varje gång för att komma till MPSen: den gamla länken till MPS kommer sluta funka from fredag 26/3 och istället är det följande länk som gäller framöver https://metamps.beta.sdc.se. Det kommer fortsatt gå att gå via porten och klicka in sig där.

Rättade buggar allmänt 

N/A 

Tillbaka till toppen av sidan

1.2 Prestandaförbättringar 

N/A 

Rättade buggar prestanda 

 • Går nu betydligt fortare att navigera i formulären för pris/standardkomponenter. 

1.3 Användbarhet 

 • Namn på prispriskomponent fylls nu i per automatik när man lägger komponenten på kontraktet. Innan behövde man i vissa fall spara för att komma vidare. 
 • Radera och Lägg till finns nu som synliga val utan att behöva klicka på de 3 prickarna när man skapar längdkorrektion och prismatris. 

1.4 Behörigheter 

N/A 

Rättade buggar behörigheter 

N/A 

Tillbaka till toppen av sidan

1.5 Redovisning 

 • Det går nu att kopiera ett förstaledskontrakt 
 • Det går nu att skapa prislistehänvisning med passerat till och med –datum 
 • Underlätta val av beräknings och värdeelement 
  • Dubbla värdetermer kommer att finnas på plats för att filtrering på priskomponentens summeringsnivå ska fungera (för att särskilja dem åt heter de i dagsläget t. ex Anskaffningsform och Anskaffningsform_obj.)  
 • Det har tillkommit funktion för att kontrollera inmatade värden mot värdeterms värdeförrådUrval av avvikelser: 
  • Går inte att välja in flera termer på ett urvalsvillkor (betraktas som felaktigt värde av systemet) 
  • Ingen kontroll på att urvalsvillkor som skrivs in är giltiga 
 • Värdetermerna omlastning och framkomlighetsklass har nu tillkommit 
 • Går nu att sätta förstaledkontrakt, köparekontrakt och avtalsobjekts giltighetstid till 20 år. 
 • Skickar nu ut mottagare och mottagningsplats i MTIS 
 • Går nu att förlänga förstaledkontrakt, köparekontrakt och avtalsobjekts giltighetstid men inte förkorta. 
 • Det går nu att använda omräkningstal även om kollektivet är avslutat 
 • Torrhalt kan i andra hand hämtas från EB-nyckel (i första hand hämtas alltid torrhalten från mätningen) 
 • Förstaledkontraktet ska vara i status aktiv innan avtalsobjekt kan skapas (regler i klient) 
 • Utskriftsfunktion för prislista finns nuUrval av avvikelser: 
  • Går ej att skriva ut om man har medgivande 
  • Även andra mindre avvikelser finns 
 • Nya standardkomponenter: 
  • Vrak på kontrakt (Ny variant) 
  • Logistik 

Avvikelser: 

  • Värdetermen Prisuppgörelse funkar inte på prislistehänvisning 
  • Värdetermen Kontraktsdatum köparekontrakt funkar inte korrekt 

 Rättade buggar redovisning 

 • Värdetermerna huvudkod intnr efterföljande led och huvudkod efterföljande led fungerar nu korrekt 
 • Kollektivets priskorrektion påverkar inte längre T/A 
 • Kan nu prissimulera mot preliminär prislista 
 • Kan nu avsluta köparekontrakt 
 • Företagsroller kan nu se uppföljning av omräkningstal 
 • Kan nu prisräkna med annan valuta än SEK. 
 • Kan nu avsluta FLK som utgått 

Tillbaka till toppen av sidan

1.6 Transport 

 • En flagga för ”ansvarigt transportföretag från transportunderlag” har lagts till i transportunderlag, befraktarinställningar och transportinstruktion. 
 • Om flaggan är satt till ”ja” i transportunderlaget innebär det att transportaffären endast kan ske med det transportföretag som finns angivet på transportunderlaget. 
 • Flaggan från befraktarinställningar ärvs till transportunderlaget. 
 • Flaggan i transportinstruktionen ärvs från transportunderlagen. 
 • Tåg har lagts till som en möjlig transportmedelstyp och järnväg har tillkommit som en möjlig drivmedelstyp vid skapandet av transportmedel. 
 • Nya formulär har tagits fram för översikt samt skapande av transportunderlag. 
 • Skapandet av användarskapade transportunderlag sker nu stegvis via en så kallad ”wizard”. 
 • I översikten av transportunderlag har systemskapade och användarskapade transportunderlag särats på. 

 Rättade buggar transport 

 • Det går nu att se vilket drivmedelsindex som används i en prislista då användaren har medgivande till prislistan. 
 • Omprisräkning ändrat transportkontrakt fungerar nu även för transportaffärer i led 2 som använder pris från föregående led. 
 • Det går inte längre att aktivera en transportsedel med ofullständiga rader. 
 • Det är nu möjligt att skapa ekipage i klienten igen. 

Tillbaka till toppen av sidan

1.7 Produktion 

N/A 

Rättade buggar produktion 

N/A 

1.8 Mätning 

 • Det går nu att köra tågleveranser i MPS. 
 • Mätningstjänster för räkning har tillförts och kan appliceras vid tågleveranser i MPS. 
 • Stöd för bark- och diameterkorrigering av stockar med barktyp 4-8 har lagts till. 

Rättade buggar mätning 

N/A 

Tillbaka till toppen av sidan


1.9 Integration
 

Nya integrationer 

N/A 

Rättade buggar integration 

N/A 

Tillbaka till toppen av sidan

1.10 BI-rapporter

N/A 

Tillbaka till toppen av sidan


Releaseinnehåll per processteg

Nedan finns detaljer för innehållet i denna systemversion 0.22.0 av VIOL 3.

Processteg 1. Metadata VIOL3

Beskrivning

Dokumentation av benämningar och beskrivningar av termer i VIOL samt fasta värdelistor som kan vara definierade för en term. Även viss funktionalitet för att titta på och administrera värdelistor.

Release Notes

Nya funktioner

Måttslagsmetod ‘energiber’ i kombination med måttslag ‘ttv’ redovisas i kvantitet råvara när fast torrhalt i eb-nyckel använts

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Status på kända avvikelser

Inga kända avvikelser i denna release

Tillbaka till toppen av sidan

Processteg 2. Masterdata Aktör

Beskrivning

Person, Organisation, Organisationsstruktur

Detta processteg innehåller förutsättningarna för de aktörer som förväntas existera i våra system som tex Säljare, Köpare.
Organisationsstrukturen bygger på ekonomiska dimensioner vilket är förutsättningen för hur behörigheten av Dyn-AXs roller fungerar.

Release Notes

Nya funktioner

 • Hantera befraktarinställningar – flagga för ansvarigt transportföretag från transportunderlaget

Avgränsningar

Skogsägare som saknar svenskt personnummer kan inte användas.

Status på kända avvikelser

Id Titel Release notes Status
114885 Integration Aktör – Spärrade aktörer behandlas felaktigt
I Integration Aktör går spärrade aktörer (status = “Closed”) felaktigt ut i e-dokumentet.
New

Tillbaka till toppen av sidan

Processteg 3. Behörighet och informationssäkerhet

Beskrivning

Roller, Ekonomisk dimension

Detta processteg hanterar hur upplagda användare knyts till en eller flera olika roller som finns tillgängliga i våra olika tjänster. Användarens behörighet är både knuten till rollen hen har, samt var i den ekonomiska dimensionen användaren är placerad.

Release Notes

Nya funktioner

Ingen ny funktion i denna release.

Avgränsningar

 • Fullmaktshantering
 • Rollen Kontrolladministratör
 • Rollen Kontrollanvändare
 • Rollernas behörighet är inte fullt utvecklade till samtliga formulär/vyer i våra samtliga tjänster.

Status på kända avvikelser

Id Titel Release notes Status
115165 Behörighetsstyrning saknas – Korrigerade omprisräkning/värdeberäkningar
Uppföljning av utförda värdeberäkningar kommer i VIOL 3 ske i BI. Detta är ett taget arkitektbeslut. Formulären under Systemadministration är endast tillgängliga under test och verifiering av DynAx. Det finns därför inga krav ställda på dessa formulär och därmed inte heller någon behörighetsstyrning.
New

Tillbaka till toppen av sidan

Processteg 4. Masterdata Plats

Beskrivning

 • Skapa SITE
 • Skapa lagerställe
 • Skapa lagerplats
 • Anpassning av status till Preliminär, Aktiv & Avslutad
 • Version på lagerställe införs
 • Formuläret för mottagningsplats kompletteras med mottagningsplatsens mätningsflöden
 • Sammanslagning av lagerställe och lagerplats i integrationen
 • LLD (Landsdel, Landskap, Distrikt) tillkommer som obligatorisk uppgift på ett Lagerställe
 • Fältlängder för Adress görs lika internt och externt.
 • Vissa adressegenskaper görs obligatoriska vid upplägg av ett nytt Lagerställe.

Release Notes

Nya funktioner

Inga nya funktioner i denna release.

Avgränsningar

Inga nya avgränsningar i denna release.

Status på kända avvikelser

Inga kända avvikelser i denna release

Tillbaka till toppen av sidan

Processteg 5. Masterdata sortiment

Beskrivning

Innehåller funktionalitet för att hantera information om sortimentskategorier, handelssortiment, produkter och sortimentgrupper (transport) som ska existera i VIOL.

Release Notes

Nya funktioner

Ingen ny funktion i denna release

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Status på kända avvikelser

Inga kända avvikelser i denna release

Tillbaka till toppen av sidan

Processteg 6. Masterdata pris

Beskrivning

Värdetermer, urvalstermer, prislisteabonnemang

Detta processteg innehåller masterdata för pris råvara. Dessa ger förutsättningar för att kunna skapa och arbeta med Standardkomponenter, Priskomponenter samt Prislistehänvisningar.

Release Notes

Nya funktioner

 • Prisadministratörer kan nu skapa priskomponent för Logistikavdrag (i VIOL 2 kallat Vägklassavdrag). Standardkomponenterna Logistik innehåller värdetermerna Omlastning och Framkomlighetsklass vars resultat hämtas från transportresultatet. Standardkomponenten Logistik finns i m3f och m3to (Netto, Brutto) samt i ton (Brutto) och finns tillgängliga att använda i en prislista.
 • Prisadministratör kan nu skapa en prislistehänvisning (PH) med from- och tom-datum som har passerat. På så vis kan omprisräkning ske av leveranser som inte tidigare hittat en PH och där tom-datum nu har passerat.
 • Prisadministratör och Prisanvändare har nu möjlighet att skriva ut en prislista, oavsett status på prislistan. Prisadministratör och prisanvändare måste vara ägare till prislistan eller ha ett medgivande till prislistan, för att kunna skriva ut.

  Nyttan med utskrift av prislista är:

  • överblick av en prislistas innehåll
  • avstämning/korrektur samt attest 
  • underlag för att leva upp till interna revisioner 

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Status på kända avvikelser

Id Titel Release notes Status
115353 1.150 Hantera pris – Utskrift av prislista ger inte rätt information gällande “Förändrad”
Utskrift av prislista ger inte rätt information om “Förändrad”. Korrekt beteende är att förändrade priskomponenter, mot förra versionen, markeras med Förändrad.
Committed

Tillbaka till toppen av sidan

Processteg 7. Förbereda mätning av Råvara

Beskrivning

 • Skapa Branschgemensamma mätningstjänster som innehåller mätegenskapstyper och beräkningsformler för aktuell mätningstjänst
 • Skapa Erbjudna mätningstjänster, som baseras på en branschgemensam mätningstjänst, per mätplats
 • Skapa mätningsflöden, som baseras på en/eller flera branschgemensam mätningstjänster, knutna mot Handelssortiment.
 • Skapa Affärsvillkor mätning.

Release Notes

Nya funktioner

 • Mätningstjänst för räkning vid ordinarie mätning
 • Mätningstjänst för räkning vid stickprov

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Status på kända avvikelser

Inga kända avvikelser i denna release

Tillbaka till toppen av sidan

Processteg 8. Sätta upp kollektiv

Beskrivning

Skapa kollektivbeskrivning. Beräkna omräkningstal som ligger till grund för omräkning av mätdata och tillförande av egenskaper till leveransen, som inte kan detekteras vid mätningen. 

Release Notes

Nya funktioner

Samma Avtalsobjekt (AO) kan nu noteras i flera kollektivbeskrivningar.

En förutsättning är dock att “krock” undviks. Krock innebär att samma AO noterats i annat kollektiv under samma brytbegrepp. Brytbegreppen är:

 • Handelssortiment
 • Mottagningsplats
 • Giltighetstid (kollektiven får ej överlappa varandra)
 • Anskaffningsform
 • Primär köpare
AO kan registreras i fliken Avtalsobjekt. Det syftar till att Verifiera skall hitta kollektivet i de fall inget annat kan skilja ett kollektiv från ett annat.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Övrig information

Den naturliga tillämpningen för funktionen är i kollektiv där kvantiteten omfattar få AO. Kollektiv för sågverksflis torde kunna uppfylla det villkoret.

Status på kända avvikelser

Inga kända avvikelser i denna release

Tillbaka till toppen av sidan

Processteg 9. Pris Råvaruaffär

Beskrivning

Företagsspecifika Priskomponenter, Prislistor

Detta processteg hanterar funktionerna för att omvandla Biometrias standardkomponenter till företagsspecifika priskomponenter samt utifrån dessa bygga upp det egna företagets prislistor.
Funktionen ska kunna utföras av rollen Prisadministratör med godtagbar prestanda.

Release Notes

Nya funktioner

 • Logik har tillförts för vilka termvärden (värden på värde- och urvalsvillkor) som prisadministratören/transportadministratören kan välja in i en priskomponent. Nyttan med införd funktionalitet är att administratörerna inte av misstag ska kunna skriva in ett ogiltigt värde, som inte finns i värdeförrådet för aktuellt värde-/urvalsvillkor. På så sätt minskar risken för fel vid värdeberäkningen och att resultatet av densamma inte stämmer med det förväntade utfallet.

  För termerna Apteringsversion och Prisperiod har ett nytt formulär tillkommit så att prisadministratören i förväg kan utöka värdeförrådet för dessa pristermer. Vid inmatning görs kontroll att inga dubbletter kan skrivas in, oavsett om det sker med gemener eller versaler.
 • Logik har tillförts för vilka värde- och urvalsvillkor som prisadministratören kan välja in i en priskomponent. Nyttan med införd funktionalitet är att prisadministratören inte ska behöva veta vilket värde-/urvalsvillkor som är korrekt att använda i den aktuella priskomponenten. Filtrering sker så att prisadministratören endast kan välja utifrån giltiga termer. På så sätt minskar risken för fel vid värdeberäkningen och att resultatet av densamma inte stämmer med det förväntade utfallet.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Status på kända avvikelser

Id Titel Release notes Status
115194 1.150 Hantera pris – Får felmeddelande när jag försöker ange flera urvalsvillkor i en priskomponent
Felet innebär att det inte går att ange flera giltiga termer på ett urvalsvillkor, tex Handelssortimet=Tallmassaved, Granmassaved. Endast en term kan anges. När felet har åtgärdat så kommer prisadministratören kunna ange flera giltiga termvärden för ett urvalsvillkor i en priskomponent.
Committed
102345 1.150 Hantera pris – Går inte att prissimulera mot en preliminär prislista
Prissimulering fungerar mot preliminära prislistor.
Done
115223 1.150 Hantera pris – Ingen kontroll att giltiga urvalsvillkor skrivs in i priskomponent
Kontroll på invalda urvalsvärdevillkor sker.
Committed
114972 7.140 beräkna råvaruvärde – Prisuppgörelse funkar inte i PH
Termen Prisuppgörelse fungerar inte att använda i prislistehänvisning. Leveranser hittar inte den rad där termen används. Korrekt beteende är att termen kan användas i en prislistehänvisning och hänvisning till prislista kan ske.
Committed

Tillbaka till toppen av sidan

Processteg 10. Pris Transportaffär

Beskrivning

Processteget innehåller följande funktioner
 • Standardkomponenter
 • Företagsspecifika komponenter
 • Drivmedelsindex
 • Prislistor

Release Notes

Nya funktioner

Inga nya funktioner, dock levereras en ny standardkomponent; Försvårad lastning i kombination med extra tidsåtgång transport. Den möjliggör exempelvis prisräkning av lastning av små partier.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Status på kända avvikelser

Inga kända avvikelser i denna release

Tillbaka till toppen av sidan

Processteg 11. Förbereda Råvaruaffär

Beskrivning

Köparekontrakt, kontraktskedja, redovisningshänvisning

Detta processteg innefattar att hantera köparekontrakt (skapa, ändra, avsluta), kontraktskedja (skapa, avsluta) samt redovisningshänvisning (skapa, ändra och avsluta).
Samtliga ska gå att hantera med samma funktionalitet i klient som via integration.
Rollen Företagsadministratör eller företagsanvändare ska användas.

Release Notes

Nya funktioner

 • Giltighetstiden på ett köparekontrakt kan förlängas
 • Maximal giltighetstid för ett köparekontrakt utökas till 20 år

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Status på kända avvikelser

Id Titel Release notes Status
115464 1.200 – Hantera köparekontrakt – vid kopiera köpare kontrakt så kan du ange ett till och med datum som är före från och med
I ett köparekontrakt kan man felaktigt ange ett till och med datum som är före från och med datum. Korrekt beteende är att till och med datum är eller senare från och med datum.

 

Committed
105039 Köparekontrakt / FLK UT – TA komponent utan CodeValue kommer inte ut -hantera tomt värde
I integration Förstaledskontrakt om man i IN-integration av papiNet Contract(OriginalContract) eller Contract(TradingContract) skickar in AdditionalItemInfo med Code = “SDCChargesAndAdjustments” men utan taggen CodeValue så kommer UT-integrationen av komponenten att innehålla värdet “0” på taggen CodeValue. Korrekt beteende är att tagen CodeValue inte finns med i UT-integrationen.
New

Tillbaka till toppen av sidan

Processteg 12. Förbereda Transportaffär

Beskrivning

Processteget innehåller följande funktioner
 • Befraktarkontrakt
 • Transportföretagskontrakt
 • Sortimentsgrupper

Release Notes

Nya funktioner

Ingen ny funktion i denna release, däremot ny informationsmängd. Drivmedelstyp – Järnväg och Transportmedeltyp – Tåg. Det kommer också att skapas upp ett standardtåg i kundtestmiljön. Transportmedel med landskod, SWE och registreringsnummer, LOK. Ny lastbärare med landskod, SWE och registreringsnummer, VAGN. Samt ett ekipage bestående av Transportmedel SWE-TÅG och lastbraren SWE-VAGN. Det innebär att samtliga järnvägstransporter kommer att redovisas på transportmedlet LOK, lastbäraren VAGN och ekipaget LOK/VAGN. Det möjliggör transportredovisning av järnvägstransporter och innebär dessutom att det går följa upp järnvägstransporter i BI. Det gör också att strukturen fungerar om det framtiden finns behov av att följa upp på specifika vagns-id.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Status på kända avvikelser

Inga kända avvikelser i denna release

Tillbaka till toppen av sidan

Processteg 13. Etablera Råvaruaffär

Beskrivning

 • Hantering av Förstaledskontrakt samt ett eller flera Avtalsobjekt.
 • Externt med papiNet-dokumentet Contract(OriginalContract)
 • Externt med papiNet-dokumentet OtherDocument(DeliverySource)
 • Hantering av Destineringsunderlag.
 • Externt med papiNet-dokumentet ServiceInstruction(ProductDestiningInstruction)

Release Notes

Nya funktioner

 • Giltighetstiden på ett förstaledskontrakt kan förlängas
 • Maximal giltighetstid för ett förstaledskontrakt utökas till 20 år
 • Möjlighet att kopiera ett förstaledskontrakt
 • Förstaledskontakt ska sparas i status aktivt innan avtalsobjekt kan tillföras
 • Giltighetstiden på ett avtalsobjekt kan förlängas
 • Maximal giltighetstid för ett avtalsobjekt utökas till 20 år

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Status på kända avvikelser

Id Titel Release notes Status
115464 1.200 – Hantera köparekontrakt – vid kopiera köpare kontrakt så kan du ange ett till och med datum som är före från och med
I ett köparekontrakt kan man felaktigt ange ett till och med datum som är före från och med datum. Korrekt beteende är att till och med datum är eller senare från och med datum.

 

Committed
115461 2.110 – Hantera förstaledskontrakt – Kan ändra säljande/köpande aktör som inte är kontraktsansvarig aktör i ett förstaledskontrakt i aktiv läge efter man kopierat kontraktet
I ett aktivt förstaledskontrakt kan man felaktigt ändra säljare eller köpare (den som inte är kontraktsansvarig). Korrekt beteende är varken säljare eller köpare ska gå att ändra i aktivt kontakt. 
New
114145 2.120 Integration Skapa avtalsobjekt – Giltighetstid kan ej vara 20 år (ÄB 90838 PI15)
Regler för maximal giltighetstid (20 år) avviker mellan avtalsobjekt samt förstaledskontrakt/köparekontrakt.
Committed
98716 Avtalsobjekt IN – Går inte att uppdatera klientskapad AO via integration
Om ej Biometrias ID på Avtalsobjekt bifogas vid insändande av OtherDocument(DeliverySource) i path /DeliverySource/DocumentReferenceInformation/DocumentReferenceID med (DocumentReferenceIDType=”TransactionID”, AssignedBy=”ServiceProvider”) så skapas ett nytt Avtalsobjekt även om ett sådant redan existerar med samma verksamhetsid. Korrekt beteende är att unik validering skall ske av kombinationen verksamhetsid samt kontraktsansvarig.
New
107029 Destineringsunderlag – mappas ut SWE istället för Sverige
I integration Destineringsunderlag förmedlas nu “Sverige” ut under LoggingArea/Country.
Closed

Tillbaka till toppen av sidan

Processteg 14. Förbereda Produktion

Beskrivning

Omfattar de delar som möjliggör produktionsrapportering till Biometria, samt de delar som användaren bör göra innan produktionsrapportering påbörjas.

Release Notes

Nya funktioner

Ingen ny funktion i denna release

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Status på kända avvikelser

Inga kända avvikelser i denna release

Tillbaka till toppen av sidan

Processteg 15. Genomföra produktionsrapportering

Beskrivning

Omfattar möjligheten att skapa, hantera och distribuera produktions- och
kvalitetsresultat.

Release Notes

Nya funktioner

Ingen ny funktion i denna release

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Status på kända avvikelser

Id Titel Release notes Status
115744 Det går inte att navigera till PU från PR
I produktionssystemet ska man kunna navigera från ett resultat till dess produktionsunderlag via knappen “Visa Produktionsunderlag”, men det fungerar inte.
Active

Tillbaka till toppen av sidan

Processteg 16. Destinering

Beskrivning

Funktionalitet för att destinera råvara till en mottagningsplats samt funktionalitet för de verifieringskontroller som görs i samband med destinering.

Release Notes

Nya funktioner

Ingen ny funktion i denna release

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Status på kända avvikelser

Id Titel Release notes Status
82793 Destinera sortiment In – kan skicka i uppdatering av destinering med TransactionHistoryConfirmationNumber som är < tidigare inskickat
I integrationen Destinera sortiment kontrolleras ej förekomsten av TransactionHistoryConfirmationNumber
(THCN). Detta resulterar i att innehållet i en OrderConfirmation för
destinering som har samma eller lägre THCN än en tidigare insänd
OrderConfirmation kommer att skriva över existerande data i systemet. Korrekt hantering är att
BIOMETRIA skall ignorera en sådan OrderConfirmation.
New
82606 Destinera sortiment IN, Affärsregler
För integration Destinera sortiment om samtliga rader i en OrderConfirmation har
OrderConfirmationStatusType = ”NoAction” retuneras en BusinessAcceptance med status
= ”Failure”. Korrekt beteende är att en BusinessAcceptance med status = ”Success”
returneras.
New

Tillbaka till toppen av sidan

Processteg 17. Transportbeordring

Beskrivning

Processteget innehåller följande funktioner
 • Systemskapat transportunderlag
 • Integration befraktarunderlag ut
 • Användarskapade transportunderlag
 • Integration användarskapade transportunderlag in
 • Transportinstruktion
 • Integration transportinstruktion ut

Release Notes

Nya funktioner

 • Transportunderlag
  • Förenklad hantering vid skapandet av transportunderlaget har tagits fram med möjlighet att i ett moment skapa flera användarskapade transportunderlag från ett systemskapat transportunderlag.
  • En flagga som berättar att “ansvarigt transportföretag hämtas från transportunderlag” ska läggas till på transportunderlaget. Inställningen hämtas från befraktarinställningar vid skapande av systemskapat transportunderlag. Den kan dock ändras på användarskapade transportunderlag. Detta möjliggör en tydlig styrning från befraktaren vilken aktör som är ansvarigt transportföretag.
 • Transportinstruktion
  • Flaggan som berättar om att ansvarigt transportföretag ska hämtas från transportunderlag ska läggas till på transportinstruktionen.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release.

Status på kända avvikelser

Id Titel Release notes Status
104961 Transportinstruktion UT – “SWE” istället för “Sverige” i ShipFromParty
I integration Transportinstruktion UT under ShipFromCharacteristics för Skog (LoggingArea) så kommer numera land ut med koden “Sverige” i ShipFromParty.
Closed

Tillbaka till toppen av sidan

Processteg 18. Mätning av Råvara

Beskrivning

 • Ta emot råvarumätorder som innehåller erbjudna mätningstjänster för en mätplats
 • Ta emot råvarumätorder för transportslaget tåg
 • Ta emot Masterdata (Handelssortiment och produkt, Platser)
 • Administration av mätplats (Öppettider, Ekipage, Formregister, Skäpparegister, Mätutrustning m.m.)
 • Genomföra mätning av samtliga mätmetoder
 • Genomföra ordinarie mätning för samtliga kollektivvarianter
 • Skapa ordinarie mätresultat
 • Simulera stockdatainsändning
 • Ger mätaren möjlighet att se om det finns krav på kvalitetsklassning eller inte i aktuell vid stockmätning av aktuell leverans

Release Notes

Nya funktioner

 • Användaren kan lägga till Bark- och diameterkorrigering för barktyp 4
 • Bark- och diameterkorrigering för barkttyp 5-8 beräknas enligt tabell
 • Anmäla ankomst av leveranser som transporteras på tåg
 • Barkkoder
 • Transportslag järnväg

Avgränsningar

 • ID-kvitto skapas Ej
 • Mätkvitto (leveranskvittens) skapas Ej
 • Utskrifter av plakat skapas Ej
 • Mätningsvägran för samlaster
 • Fast avtalad vedlängd
 • Ingen rollstyrd behörighetskontroll
 • Ingen anslutning till mätutrustning (Mätramar, Bildriggar, Fordonsågar etc.)
 • Stickprov får registreras manuellt
 • Travmätning i bild
 • Produktfördelning på flera mätningstjänster i ett mätningsflöde

Status på kända avvikelser

Inga kända avvikelser i denna release

Tillbaka till toppen av sidan

Processteg 19. Mätning av provmätorder

Beskrivning

 • Mätplatsstödet tar emot kollektivbeskrivning
 • Mätplatsstödet tar emot provmätorder
 • Dragningslista skapas utifrån förutsättningarna i kollektivbeskrivning
 • Stickprovsdragning ur ordinarie leverans
 • Skapa mätningsunderlag för att genomföra stickprovsmätning
 • Mätplatsstödet hanterar avvikande stickprov
 • Mätplatsstödet skapar mätresultat stickprov
  • Mätningskorrigerande stickprov med enkel och noggrann mätning
  • Egenskapsprov
 • Mätplatsstödet kan ta emot och lagra kollektivbeskrivning och provmätorder för transportslaget järnväg
 • Stickprovsmätaren kan registrera stickprovsmätningar som utfallit ur räkningskollektiv så att mätresultat stickprov kan skapas

Release Notes

Nya funktioner

 • Mätplatsstödet kan ta emot och lagra kollektivbeskrivning och provmätorder för transportslaget järnväg
 • Stickprovsmätaren kan registrera stickprovsmätningar som utfallit ur räkningskollektiv så att mätresultat stickprov kan skapas

Avgränsningar

 • Stickprov från mätram kan inte läsas in från mätram eller datatklave. Stickprov får registreras manuellt.

Status på kända avvikelser

Inga kända avvikelser i denna release

Tillbaka till toppen av sidan

Processteg 20. Mätning av Transport

Beskrivning

Processteget innehåller följande funktioner
I mätplatsstödet:
 • Ta emot transportmätorder som innehåller mätningstjänster för transport på lastbil
 • Ta emot transportmätorder som innehåller mätningstjänster för transport på tåg
 • Samla in transportuppgifter per leverans
 • Skapa mätresultat transport (väg)
 • Skapa mätresultat transport (järnväg)
I affärsnavet:
 • Validera mätresultat transport med avseende på aktörer, fordon och transportkontrakt för transportslag väg och järnväg.
 • Redovisa transportuppgifter i affärsnavet inklusive eventuella felkoder under länken “redovisad mätning transport”
 • Integration transportuppgifter ut
 • Skapa transportaffärsled

Release Notes

Nya funktioner

I mätplatssystem:

 • Registrera transportuppgifter för att skapa ett mätresultat transport
 • Användaren kan söka på mottagnings- och mätplatser med namn eller identitet
 • Nytt integrationsmönster för transportuppgifter ut (påverkar ej kund)

I affärsnav:

 • Validering av mätresultat transport kan nu hantera järnvägstransporter.
 • Transportuppgifter ut ska kunna hantera namnbytet i transportslag från bil, tåg, till väg, järnväg

Avgränsningar

Korrigera transportuppgifter, “enkla fall” var planerad att levereras i denna release, den är flyttad till nästa.

Status på kända avvikelser

Inga kända avvikelser i denna release

Tillbaka till toppen av sidan

Processteg 21. Kvantitet Råvara

Beskrivning

Innehåller funktionalitet för att kvantitetsberäkna mätresultat och skapa redovisning av detta till behöriga aktörer.

Release Notes

Nya funktioner

 • Vid beräkning av energiinnehåll i leverans används nu torrhalt från EB-nyckel i de fall torrhalt saknas som mätuppgift för den enskilda leveransen
 • Stöd för att ta emot ersättningsgrundande mätning i kollektiv av variant 4 och 6 även när kollektivet är avslutat. Behövs för att de ersättningsgrundande mätningarna, med korrekt produktfördelning, redovisas först efter att alla stickprov är inmätta, de tillämpade omräkningstalen är framtagna och kollektivet är avslutat 

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Status på kända avvikelser

Id Titel Release notes Status
106067 Dubbla rader i Mätning
Mätningsflöden innehållande två olika tjänster med ersättningsgrundande måttslag (måttslagskvalitet 1 eller 2) resulterar just nu i redovisning av dubbla kvantiteter. Avser sönderdelade sortiment.
Active
114795 Kvantitet Råvara Spec.bug – fel NF-struktur i ISS backend vi fångar endast netto-kvantiteter
I Integration Kvantitet råvara saknas Kvantitetsuppgifter för brutto- och avdragskvantiteter under MeasuringTicketSequenceLineItem. Det förekommer att bruttokvantitet och inte netto används i MeasuringTicketSequence/QuantityInformation/Quantity.
Resolved
114959 Kvantitet Råvara- Ang_brutto med AdjustmentType
I Integration Kvantitet råvara under elementet Quantity sätts attributet AdjustmentType felaktigt.
New

Tillbaka till toppen av sidan

Processteg 22. Värde Råvara

Beskrivning

För varje leverans där säljare eller köpare begärd att få en värdeberäkning i VIOL ska värdeberäkningens resultat redovisas.
I klienten visas resultat i tabellvyn Värdeberäkning resultat. . Här visas både godkända och icke godkända resultat. Integration (till BI samt externt) skapas enbart för godkända resultat.
Externt med papiNet-dokumentet MeauringTicket(InvoiceSpecification)
Värdeberäkning av stickprov visas i tabellvyn Värdeberäkning Stickprov. Inga integrationer skapas av värdeberäkning resultat för stickprov.

Release Notes

Nya funktioner

 • Mottagare och mottagningsplats är tillförda på ut integration

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Status på kända avvikelser

Id Titel Release notes Status
104761 7.140 Hantera omprisräkning – Hittar inte igen larmad redovisad mätning
Omprisräkning kan inte ske på leveranser som ingår i kollektiv. Leveranserna går inte att hitta i funktionen Omprisräkning.
Done
108753 Värde Råvara UT – BusinessChainSequence/OtherParty (PartyType=Seller) ska enbart användas om den juridiska säljaren och säljare är olika aktörer
I integration Värde råvara förmedlas nu BusinessChainSequence/OtherParty (PartyType=Seller) enbart om den juridiska säljaren och säljare är olika aktörer.
Closed
108829 Värde Råvara UT – Felaktig CodeDescription under MonetaryAdjustment
I integration Värde råvara under MonetaryAdjustment där T/A utan prisgrundande kvantitet förmedlas, finns information om priskomponenten. Nu hämtas och förmedlas CodeDescription från kodboken för samtliga MonetaryAdjustmentComponent.
Closed
109016 Värde Råvara UT – Felaktig QuantityTypeContext under QuantityInformation/Quantity för taProdukt
I Integration Värde råvara sätts nu QuantityTypeContext korrekt till “NotBillable” under QuantityInformation/Quantity för taProdukt.
Closed
108544 Värde Råvara UT – MeasuringTicketSequence/OtherParty (PartyType=Seller) ska enbart användas om den juridiska säljaren och säljare är olika aktörer
I integration Värde råvara förmedlas nu MeasuringTicketSequence/OtherParty (PartyType=Seller) enbart om den juridiska säljaren och säljare är olika aktörer.
Closed

Tillbaka till toppen av sidan

Processteg 23. Kvantitet och Värde Transport

Beskrivning

Processteget innehåller följande funktioner
 • Beräkna kvantiteter transport
 • Beräkna transportvärde
 • Integration transportvärde ut (innehåller även kvantiteter transport)
  • Externt med papiNet-dokumentet MeasuringTicket(InvoiceSpecification)
 • Redovisa transportvärde i affärsnavet under länken “Redovisad mätning transport”
 • Transportsedel
 • Integration fakturaunderlag tilläggstjänster ut (transportsedel ut)

Release Notes

Nya funktioner

 • Uppdelning av källa transportpris från transportunderlag i transportunderlag per leverans och transportunderlag per enhet. Det innebär att tydligheten ökas på hur prisräkningen är genomförd.
 • Värde transport ut utökas med
  • Priskomponentens externa identitet
  • Ägare av drivmedelsindex
  • Ägare av prislista
 • Värdeberäkning av järnvägstransporter är nu möjlig.

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Status på kända avvikelser

Id Titel Release notes Status
106865 7.125 Transportprisräkning på fel måttslag
I extrema undantagsfall kan transportprisräkningen felaktigt göras med användandet av värdet för enheten m3f som värdet för enheten ton.
Committed
102471 Fakturaunderlag tilläggstjänster – behörighet från befraktarkontrakt fungerar inte i integrationen
Integration Fakturaunderlag tilläggstjänster. finns
det fall där befraktaren (transportköparen) inte ska få se det utförande
transportföretaget och detta styrs från befraktarkontraktet. Det här
ska också ha genomslag i integrationen, men i nuläget så fungerar det
inte enligt förväntan, utan befraktaren får med utförande
trpftag i det utgående dokumentet i alla lägen.
New
103730 Fakturaunderlag Tilläggstjänster – Får ut SWE i Country på avtalsobjekt
I integration Fakturaunderlag tilläggstjänster mappas nu land korrekt för avtalsobjektet, det kommer ut “Sverige” i Country.
Closed
113284 Fungerar ej att lägga leveransdatum som villkor på lastfyllnadskomponent
Komponenter som används i transportkontrakt (övervikt och lastutfyllnad) kan inte hanteras med menyvalet “Redigera villkor (ny)” utan måste hanteras i  menyvalet “Redigera villkor”.
Committed
108907 Kvantitet råvara produkt – validerar ej mot papiNet-schema
I integration Kvantitet råvara för metmetod = vegning så kan Quantity nu ha både värdet ton och m3f på produkten. Tidigare gick endast ton ut på integration.
Closed
103669 Kvantitet råvara transport – får ej ut torrhaltsbest i PapiNet
Integration Kvantitet råvara transport, papiNet MeasuringTicket(MeasuringTicket) – Logistics, förmedlas nu även då mätmetod = “torrhaltsb” eller “energib”. Detta skedde inte tidigare.
Closed
114966 Värde Transport – Fel formatering på datum för “Startdatum för drivmedelsprisindexperiod”
I Integration Värde transport formateras datum felaktigt i AdditionalItemInfo med Code = “PropellantIndexPeriodStartDate”.
New
109014 Värde Transport – Felaktigt tecken i id för prislista
I  “Official list of papiNet codes maintained by SDC” version 48.0 beskriver kapitel 4.8.1 att DocumentRefernceIDType =  “PriceList” kan ha en längd mellan 6-10 tecken och värde A-Z samt 0-9. Detta gäller för råvaruprislistor. Gäller det en transportprislista kan längden vara 20 tecken samt värde kan även vara bindestreck.
Closed
114958 Värde Transport – Referens till transportkontrakt har felaktig AssignedBy
I Integration Värde transport sätts AssignedBy felaktigt till “ContractParty” under BusinessChainInfo. AssignedBy ska vara “ServiceProvider”.
New
115590 VärdeTransport -Drivmedelsfaktor 0.0
I integration Värde Transport skickas drivmedelsfaktor felaktigt ut med värdet 0.0, trots att det inte förmedlas drivmedelsindex och drivmedelsperiod.
New

Tillbaka till toppen av sidan

Processteg 24. Mätbesked

Beskrivning

Som en part i en virkesaffär vill jag få ett mätbesked på levererad kvantitet och värde på avtalsobjekt för att kunna få min affär redovisad.

Release Notes

Nya funktioner

Ingen ny funktion i denna release

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Status på kända avvikelser

Inga kända avvikelser i denna release

Tillbaka till toppen av sidan

Processteg 25. Uppföljning Produktion

Beskrivning

Uppföljning
via Analysverktyg (BI = Power BusinessIntelligence)
för Produktion.

Release Notes

Nya funktioner

Inga nya funktioner i denna release

Avgränsningar

Inga avgränsningar i denna release

Status på kända avvikelser

Id Titel Release notes Status
103255 Avmarkering av Slutskördat-korrigering i PF återspeglas inte i BI [476]
Tidigare när man korrigerade ett produktionsresultat genom att ta bort en slutsignal, uppdaterades inte informationen korrekt i BI-rapporten Skördade volymer per insändning. I den vänstra tabellen ska volymen flyttas till kolumn “Ej slutskördat” efter korrigering, vilket nu är åtgärdat”.
Resolved
114294 BI Produktion – Kan se andra företags avtalsobjekt
Just nu ser man avtalsobjektsnummer för andra företags avtalsobjekt i produktionsrapporternas filter, vilket man inte ska kunna se. Man kan däremot inte se något data, vilket är korrekt.
Active
101280 Makulerade prod-rapporter i PF kvarstår i BI
Det är nu åtgärdat att om man korrigerar ett godkänt produktionsresultat genom att makulera det, så visas det inte i rapporten “Skördade volymer”.
Resolved
113689 Virkesflöden (251) visning av levererat och inmätt volym
I rapporten Virkesflöden visas inte levererad volym i kolumnen Levererat på ett korrekt sätt.
Closed

Tillbaka till toppen av sidan

Processteg 26. Uppföljning Mätning

Beskrivning

Uppföljning av mätresultat

Följande  mätresultat och rapporter är möjliga att följa upp:
 • Färdiga rapporter för ordinarie mätresultat
  • Alla mätmetoder exkl. räkning
 • Färdiga rapporter för stickprovsresultat
  • Kollektivvariant 1, travmätning/ stockmätning
  • Kollektivvariant 1, vägning/ stockmätning
  • Kollektivvariant 2, travmätning/ stockmätning
  • Kollektivvariant 2, vägning/ stockmätning
 • Färdiga rapporter för egenskapsprovsresultat
  • Kollektivvariant 5, vägning med torrhalts- och fraktionsbestämning
  • Kollektivvariant 7, skäppmätning med torrhaltsbestämning
  • Kollektivvariant 8, vägning med torrhaltsbestämning
  • Kollektivvariant 9, vägning med torrhaltsbestämning

Release Notes

Nya funktioner

Nya rapporter är framtagna för att följa upp egenskapsprov i form av torrhalts- och fraktionsprov för sönderdelade sortiment.

Avgränsningar

Torrhalt- och fraktionsprov i syfte kontroll ingår inte.

Status på kända avvikelser

Inga kända avvikelser i denna release

Tillbaka till toppen av sidan

Processteg 27. Uppföljning Redovisning

Beskrivning

Detta processteg innehåller funktionalitet för uppföljning av råvaruaffärer eller annan statistik inom redovisningsområdet.

Release Notes

Nya funktioner

 • Rapporten Förstaledskontrakt historik
Som part eller ansvarig för ett förstaledskontrakt i råvaruaffär skapas möjlighet att titta på informationen i olika versioner av kontraktet och även kunna jämföra informationen i olika versioner med varandra. Detta möjliggör spårbarhet på Förstaledskontrakt.
 • Rapporten Avtalsobjekt historik
Som part eller ansvarig för ett förstaledskontrakt och avtalsobjekt i råvaruaffär skapas möjlighet att titta på informationen i olika versioner av ett avtalsobjekt och även kunna jämföra informationen i olika versioner med varandra. Detta möjliggör spårbarhet på Avtalsobjekt.

Avgränsningar

Dynamics integrerar inte ut “Ändrad av”. Detta kommer längre fram.

Status på kända avvikelser

Inga kända avvikelser i denna release

Tillbaka till toppen av sidan

Processteg 28. Uppföljning Transport

Beskrivning

I uppföljning transport finns följande rapporter
 • Transportaffär
 • Kontroll av lastutfyllnad
 • Fordonsegenskaper

Release Notes

Nya funktioner

 • Rapport Kontroll av lastutfyllnad
  • Rapporten möjliggör en rimlighetskontroll i fall där lastutfyllnad fallit ut.
  • Samtliga leveranser där lastutfyllnad fallit ut ska synas i rapporten
  • Mått på mätobjekt ska synas för varje mätobjekt på leveranstillfället
 • Rapport Fordonsegenskaper
  • En ny rapport som gör det möjligt att följa upp transporterat avstånd, värde och kvantitet på baserat på fordonsegenskaper.
  • Följande egenskaper kan följas upp på: Transportmedel, Lastbärare, Ekipage, Transportmedeltyp, Drivmedelstyp, Miljöklass, Drivmedelsklass och Transportenhet.
  • Varje egenskap redovisas med följande typ av diagram; belopp, kvantitet, belopp/kvantitet, transportarbete
  • En tabell som innehåller samtliga fordonsegenskaper.

Avgränsningar

 • Rapporten Underlag transportaffär var planerad att komma i denna release, den flyttas till nästa.
 • I rapporten fordonsegenskaper är inte fliken utrustning och lastbärare riktigt klara, beräknas komma i nästa relase.

Status på kända avvikelser

Inga kända avvikelser i denna release

Tillbaka till toppen av sidan

Övrigt

Beskrivning

Denna rubrik innehåller övrig viktig information kring innehållet i releasen som inte kan kopplas till något processteg.

Release Notes

Status på kända avvikelser

Id Titel Release notes Status
115005 1.270 Drivmdelsindex – Datumlista – Kan inte välja datum från annat år på radnivå i alla objekt om jag inte skriver in siffrorna manuellt
Skall man välja datum på radnivå fungerar det inte att nyttja den grafiska kalenderfunktionen om år är annat än innevarande år, då får man skriva in siffrorna manuellt.
Committed
25 mars

Ändring av länkar till Mätplatsstödet, MPS

I samband med att release 0.22.0 installeras i kundtestmiljön fredag den 26/3 kommer även länkarna till mätplatsstödet (MPS) att uppdateras. Det gäller miljöerna SDCSIT3 och kundtestmiljön (SDCBETA). De nya länkarna kommer finnas på Porten och i tillämpliga Teamsforum. Under några veckor kommer ett felmeddelande att hänvisa till de nya länkarna om de gamla länkarna råkar användas.  Syftet med ändringen är kortare och tydligare länkar till den nya MPS, vilken också ska få två egna testmiljöer motsvarande SIT3 och kundtestmiljön.

De nya länkarna kommer här:

https://meta-mps.sit3.sdc.se  för SDCSIT3

https://meta-mps.beta.sdc.se  för SDCBETA (kundtestmiljön)

Har du frågor eller funderingar kring detta så kontakta Janet Sahlander eller Biometria support. 

19 mars

Nytt avsnitt av V3 podden!

 

Är du intresserad av hur uppföljning och rapportering kommer fungera i VIOL 3 så är det ett hett tips att lyssna på Biometrias BI-experter Henrik och Michael när de berättar.

Du hittar det och alla andra avsnitt av V3 podden här. Podden finns också där du vanligen hittar dina poddar.

17 mars

Planerad stängning av kundtestmiljön för release 0.22.0 VIOL 3

Kundtestmiljön (SDCBETA) stängs för kunder torsdagen den 25/3 klockan 17:00.
Installationerna av ny systemversion VIOL 3 påbörjas under torsdagskvällen och miljöverifiering startar fredag förmiddag den 26/3.
Release notes publiceras fredag eftermiddag och Kundtestmiljön öppnas för kunder fredag den 26/3 senast kl 17:00.

04 mars

Nyhetsbrev VIOL 3 #11

Läs om allt det senaste aktuella inom VIOL 3 programmet i senaste nyhetsbrevet som finns här.

Alla tidigare utgivna nyhetsbrev finns att läsa på den här sidan och du kan även prenumerera så att nyheterna ramlar rakt in i din inkorg – då missar du inget.

Till toppen