Arkiv per månad: april 2021

Hem/2021/april
20 april

Planerat releaseinnehåll i PI 16

Planerat innehåll i kommande release för PI 16 presenteras här och återfinns även under Releaseinformation kundtest om du klickar på den bilden på startsidan. Det kommer även presenteras en releaseprognos med uppdaterad information några veckor innan release vilken preliminärt är planerad till fredag den 28/5.

Planerat releaseinnehåll PI 16 2021-04-20

Har du frågor, synpunkter eller förslag kring presentation av innehåll i release – kontakta Pia Sundkvist de Beau, Beatrice Yxhammar eller Johan Karinaho.

16 april

Ny programledning för VIOL 3

Som tidigare kommunicerats förändras nu VIOL 3:s programledning eftersom programmet går in i en ny fas. Under april tar Per Johansson över som ny programchef efter Håkan Larsson som haft ett tidsbegränsat uppdrag. Överlämningen sker under en kort övergångsperiod, Håkan kvarstår som resurs inom Biometria året ut och deltar i det fortsatta arbetet i en rådgivande roll. Pers roll är att leda hela VIOL 3-programmet i Go-live processen.

Läs mer om detaljerna här. 

Presentation och organisationsschema finns här.

07 april

Beslut om VIOL 3:s framtida riktning

Biometrias styrelse har den 7 april fattat beslut om Go live-planen för VIOL 3. Beslutet innebär att VIOL 3 planeras för Go live genom en väl underbyggd och detaljerad tillverkningsplan och med driftsättning hösten 2024.

Vid ingången av 2025 ska samtliga affärer i skogsbranschen kunna genomföras i VIOL 3 enligt planen. Med beslutet kan Biometrias kunder agera och planera i sina egna verksamheter med utgångspunkt från Go live-planen. Styrelse, styrgrupp, företagsledning och programledning står gemensamt bakom beslutet och känner tilltro till Go live-planen.

− Det är en skarp, väl underbyggd plan för fortsättningen av VIOL 3 som styrelsen i enighet har beslutat om. Planen ger en tydlig riktning för arbetet framåt och vad som krävs för att nå i mål. I detta är styrelsen, Biometrias ledning och VIOL 3:s programledning eniga, säger Biometrias styrelseordförande Mats Sandgren.

Beslutet innebär att driftsättningen av VIOL 3 sker med en successiv övergång vilket betyder att VIOL 2 och VIOL 3 körs parallellt under en kort omläggningsperiod.

 

 

– Med beslutet har vi en tydlig plan och ett driftsättningsscenario att förhålla oss till. Nu går in i en ny fas vilket känns mycket bra och jag ser fram emot att gemensamt med branschen och Biometrias medarbetare och andra partners ta VIOL 3 i mål, säger Ingela Ekebro, vd för Biometria.

Tillverkningen av VIOL 3 1.0 ska enligt planen vara färdig vid årsskiftet 2022/2023. Därefter, beroende på branschens verifieringsarbete, är det cirka 18 månader fram till Go live. För att säkerställa branschens övergång, och för att minska riskerna vid Go live, innehåller planen ett avsatt tidsintervall där kundföretagen gör förberedande arbete för sin egen implementering av VIOL 3. Att gemensamt med branschen försöka korta ned detta intervall är ett stort fokus under hela det fortsatta arbetet och något alla intressenter måste vara delaktiga i. En helt avgörande förutsättning är att alla företag som använder VIOL måste göra de egna förberedelserna i god tid.

VIOL 3-tillägget tillämpas i nuvarande form fram till dess att styrelsen bedömer Biometrias finansiella ställning redo för att tillägget avvecklas.

Här finns mer information, presentation samt frågor och svar kring beslutet:

Presentation styrelsebeslut 2021-04-07 (pdf)

Information samt Frågor och svar kring styrelsebeslutet (pdf)

06 april

Traineeprogrammet generation 2 startat!

Idag tisdag den 6/4 börjar sju helt nya traineer på Biometria. Det är två utvecklare, två tjänstespecialister och tre affärskonsulter som under 12 veckor kommer genomgå hårdträning i Sundsvall för att förstå skogliga processer, kundernas verksamhet och Biometria som företag med fokus på VIOL 3.

Från vänster: Michaela Dahlgren, Julia Andersson, Melanie Göthe, Oscar Borg, Olle Åström, August Filipsson och Lizette Söderlund.

Här finns kommande roller och stationeringsorter för traineerna:

  • Affärskonsulter: Michaela Dahlgren (Sundsvall), Lizette Söderlund (Falun), Melanie Göthe (Uppsala)
  • Tjänstespecialister: Olle Åström (Sundsvall), Julia Andersson (Sundsvall)
  • Utvecklare: August Filipsson (Sundsvall), Oscar Borg (Sundsvall)

Amanda Lundberg har varit ansvarig över en arbetsgrupp som tagit fram all planering och det är över nittio aktiviteter inbokade. Det är en blandning av möten med kund, möten internt Biometria och VIOL 3 programmet, lära sig VIOL 3 systemet och studiebesök. Amanda kommer  vara ansvarig för traineeprogrammet under dess tre månader med stöd av Tomas Karlsson.

Syftet med programmet är att traineerna ska få en skjuts in i skogsbranschen för att efter sommaren börja axla ansvar inom sina respektive roller.

Har du inspel kring något som traineerna behöver/ska ha information om så hör gärna av dig till Amanda.

Till toppen