Användardokumentation VIOL 3

Här finns all användardokumentation samlad som rör VIOL 3. Om du saknar något eller har frågor kontakta Biometria support eller programkommunikatör Pia Sundkvist de Beau.

Scenariobeskrivningar – beskriver affärsflödet, deltagande parter, förutsättningar mm.

Begreppslista – beskriver de termer och begrepp som används inom VIOL 3 och vad de betyder.

Acceptanskriterier – beskriver kriterier som ska uppfyllas för att ett krav eller en funktion ska anses vara godkänt implementerad.

Snabbguide – beskriver i korthet de förändringar som skett sedan senaste release för VIOL 3.

Handböcker – beskriver detaljerat och steg för steg men i generella termer hur man sätter upp ett specifikt informationsobjekt.

Affärsflödesinstruktioner – beskriver arbetsgången, vilka informationsobjekt som ingår samt vad som är viktigt att tänka på i de olika stegen för just det aktuella affärsflödet/scenariot.

Dessutom finner du mätbesked exempel, sortimentrekommendationer samt rekommendationer och guider gällande pris och redovisning längre ned i dokumentet.

Mätbesked exempel

Här finns några Mätbesked exempel daterade i april och maj 2020

Sortiment rekommendationer

Här finns rekommendationer från pilotstyrgrupp gällande sortiment i VIOL 3. Materialet är daterat 2019-09-18.

Rekommendation uppsättning sortiment 2019-09-18

Informationens omfattning och begränsning av juridiskt ansvar

All information på denna webbplats representerar den aktuella synen på VIOL 3 och Forest Storm det datum då den publiceras. Vår målsättning är att hålla informationen uppdaterad och felfri så långt det är möjligt. Vi reserverar oss dock för eventuella fel i information och dokument. Information och dokument som publiceras kan komma att ändras under VIOL 3 programmet och är inte juridiskt bindande.