Användardokumentation VIOL 3

Här finns all användardokumentation samlad som rör VIOL 3. Söker du release notes för kundtestmiljön så finns dessa här.

Om du saknar något eller har frågor kontakta Biometria support eller programkommunikatör Pia Sundkvist de Beau.

 


 

Scenariobeskrivningar – beskriver affärsflödet, deltagande parter, förutsättningar mm.

Begreppslista – beskriver de termer och begrepp som används inom VIOL 3 och vad de betyder.

Snabbguide  – beskriver i korthet de viktigaste förändringarna och nyheterna i senaste release.

Handböcker – beskriver detaljerat och steg för steg men i generella termer hur man sätter upp ett specifikt informationsobjekt.

Affärsflödesinstruktioner – beskriver arbetsgången, vilka informationsobjekt som ingår samt vad som är viktigt att tänka på i de olika stegen för just det aktuella affärsflödet/scenariot.

Dessutom finns här mätbesked exempel, sortimentrekommendationer samt rekommendationer och guider gällande pris och redovisning.

 

 


Informationens omfattning och begränsning av juridiskt ansvar

All information på denna webbplats representerar den aktuella synen på VIOL 3 och Forest Storm det datum då den publiceras. Vår målsättning är att hålla informationen uppdaterad och felfri så långt det är möjligt. Vi reserverar oss dock för eventuella fel i information och dokument. Information och dokument som publiceras kan komma att ändras under VIOL 3 programmet och är inte juridiskt bindande.