Begreppslista VIOL 3

Här finns de begreppslistor publicerade av Biometria gällande termer och begrepp som används i VIOL 3 samt dess betydelser.

Har du frågor kring detta kontakta Biometria användarstöd eller programkommunikatör Pia Sundkvist de Beau.