BI – Business Intelligence

För att utveckla Biometrias BI lösning i Microsofts plattform Power BI, har en resa börjat. Det handlar om vilken vision som Biometria tillsammans med kunderna har samt hur vi tar oss dit på sikt. En plan behöver tas fram som beskriver vilka och när större frågor behöver lösas. På denna sida vill vi ge information om detta, i den takt vi kan.

Ted Danielsson, Biometria
BI-verktyg (Business Intelligence) brukar man benämna de olika processer, metoder, verktyg samt applikationer som samlar in, bearbetar och strukturerar upp data för en verksamhet. Data kan komma från vitt skilda system, men i BI-lagret så sys dessa ihop och presenterar via färdiga rapporter eller andra former av analysverktyg en gemensam bild över hela verksamheten.
Michael Holmström, Biometria
Vanligtvis används BI-verktygen för att söka i och rapportera affärsdata. Data från diverse källor kan kombineras och visualiseras på olika sätt i diagram och tabeller i rapporter och instrumentpaneler. Rapporterna kan även omfatta egna styrkort och KPI:er för företagsdata så att man med lättbegriplig grafik kan visualiserar avvikelser från tänkt utfall.
Henrik Creutziger, Biometria

Film från möte om verktyget Microsoft Power BI och möjligheterna med denna plattform. Det var deltagare från såväl BI-teamet, Verksamhet och Marknad inom Biometria samt ett antal kunder. Microsoft hade två deltagare med som bland annat modererade mötet. Totalt deltog ca 40 personer.

Presentationsmaterial från möte om verktyget Microsoft Power BI och möjligheterna med denna plattform.

Power BI – Trender, strategi och möjligheter (pdf)

Relevanta och bra länkar till filmer om BI från Microsofts konferens “Ignite” som gick av stapeln i mars 2021.