Därför VIOL 3

Här beskrivs vision, mål, nyttor och effekter med det nya VIrkeOnLine-systemet VIOL 3 som branschen och Biometria räknat med.

Detta är en del av de styrande dokumenten för programmet VIOL 3. Klicka på någon av länkarna nedan för att ta del av materialet.

Finns det frågor så kontakta gärna programkommunikatör Pia Sundkvist de Beau.