Här hittar du en inspelning från demon den 12/12.

PI Demo VIOL 3 12/12

Pga tekniska skäl saknas inledningen av demon.