Från och med 2021-03-26 publiceras begreppslistan tillsammans med Biometrias webbaserade release notes och de finns att läsa här.

Här presenteras de begreppslistor som finns till förfogande gällande VIOL 3.

En begreppslista beskriver de termer och begrepp som används inom VIOL 3. 

Har du förslag eller synpunkter kring materialet kontakta programkommunikatör Pia Sundkvist de Beau