Här presenteras de guider och handböcker som finns till förfogande gällande VIOL 3.

En handbok beskriver hur VIOL 3 används inom ett specifikt område, som tex att skapa ett Förstaledskontrakt. Söker du paket med handböcker (zipfiler) att ladda ned så finns dessa under Release notes sidan. 

En guide beskriver och rekommenderar hur enskilda komponenter kan användas inom VIOL 3. Vill du lära dig mer så läs gärna även våra White paper och best practise. 

Har du förslag eller synpunkter kring materialet kontakta programkommunikatör Pia Sundkvist de Beau.