Konsensusutlåtande

Här finns VIOL 3 programmets piloters konsensusutlåtande från 2019-11-14 samt den avslutsrapport gällande utlåtandets förbättringspunkter  som programmet publicerat 2020-06-22.

Pilotföretagens konsensusutlåtande med Peter Eklunds kommentar 2019-11-14

RapportAvslutKonsensusutlåtande_2020-06-22

Vid frågor kontakta programkommunikatör Pia Sundkvist de Beau.