Här presenteras exempel på mätbesked i VIOL 3.

Har du förslag eller synpunkter kring materialet kontakta programkommunikatör Pia Sundkvist de Beau