Rapporter pilotföretagen

Här publiceras rapporter från pilotföretagen tex testrapporter.

Vid ev frågor kontakta pilotsamordnare Jan Björkman eller programkommunikatör Pia Sundkvist de Beau.