Rapporter pilotföretagen

Här kommer piloterna lämna rapporter kring sitt genomförda arbete och vad de planerar framgent. Rapporten sammanställs av pilotsamordnare Jan Björkman.

Vid ev frågor kontakta pilotsamordnare Jan Björkman eller programkommunikatör Pia Sundkvist de Beau.