Här presenteras de scenariobeskrivningar som finns till förfogande gällande VIOL 3.

En scenariobeskrivning berättar om ett affärsflöde i VIOL 3 och är en övergripande beskrivning.

Har du förslag eller synpunkter kring materialet kontakta programkommunikatör Pia Sundkvist de Beau