Här presenteras de snabbguider som finns till förfogande gällande VIOL 3.

En snabbguide beskriver i korthet de viktigaste förändringarna och nyheterna i senaste release av VIOL 3.

Har du förslag eller synpunkter kring materialet kontakta programkommunikatör Pia Sundkvist de Beau.