Sortimentsbeskrivningar

  • Visar grunduppsättningen av handelssortiment per sortimentskategori
  • Fler typer av sortiment kommer publiceras efterhand
  • Visar vilka produkter som ingår i den generella produktuppsättningen av varje handelssortiment
  • Visar vilka produkter som är möjliga att lägga i site-specifika produktuppsättningar
  • Företag som behöver site-specifik produktuppsättning inom ett handelssortiment skickar in begäran om detta till Biometria
  • Företag som behöver egna företags-/industrispecifika handelssortiment skickar in begäran om detta till Biometria
  • Biometria administrerar innehållet i sortimentskategorier, handelssortiment och produkter
  • Kontakt Biometria: Magnus Engberg alternativt Support Biometria

Sortimentrekommendationer

De rekommendationer som finns här är från pilotstyrgrupp gällande sortiment i VIOL 3. Materialet är daterat 2019-09-18

Har du förslag eller synpunkter kring materialet kontakta programkommunikatör Pia Sundkvist de Beau.