Här finns rekommendationer från pilotstyrgrupp gällande sortiment i VIOL 3. Materialet är daterat 2019-09-18.

Har du förslag eller synpunkter kring materialet kontakta programkommunikatör Pia Sundkvist de Beau.