Presentationsmaterialet från kundmötet VIOL 3 finns tillgängligt här:

Presentationsbilder i pdf-format

Filmen från kundmötet finns tillgänglig via Biometrias Youtubekanal här:

Film Kundmöte 2020-03-26

Demo av Produktionsuppföljningen VIOL 2 och VIOL 3 finns även den på Biometrias Youtubekanal:

Demo Uppföljning Kundmöte 2020-03-26