Förnyelseprojektet kommer att ha semesterperiod under veckorna 28-32. Under denna period tas ärenden kring VIOL 3 emot av vår support.
Hantering av ärenden kommer därför att ta längre tid än normalt.
Anledningen till gemensam semesterperiod är att vi under 2019 har fokus på tillverkning av VIOL 3 och gemensam semesterperiod är då det effektivaste sättet att hantera detta.