Så här integrerar du med Biometria

VIOL 3 programmet pågår under perioden 2015-2023. För att VIOL 3 ska fungera vid driftsättning behöver du som kund se över dina integrationer med Biometria, dvs hur ditt företags systemlösning kopplar mot Biometrias.

För de kunder som avser att integrera med VIOL 3, kommer Biometria på sikt att sluta förmedla FU, VO-in och VO-ut. Du som kund som idag använder dessa måste ersätta FU, VO-in och VO-ut med nya integrationer beskrivna i leveranser från Team Integration, läs gärna mer här.

Övriga kunder, som inte ska integrera med VIOL 3 utan kör via klient, kommer kunna ha kvar sin integration med FU, VO-in och VO-ut under VIOL 2 fram tills att VIOL 3 är i produktion.

Varje kund till Biometria ansvarar för sina egna integrationer
De flesta kunder behöver göra ett utvecklingsarbete i sina egna system för att stödja de nya integrationerna. Omfattningen av arbetet beror på hur dina nuvarande system ser ut och fungerar.

Integrationer
IT-rådets Arkitekturkommitté har sammanställt en checklista med de viktigaste frågorna inför VIOL 3 integrationerna. Här kan du ringa in omfattningen av just det arbete som ditt företag behöver göra. För att lyckas med detta arbete och hålla tidsplanen rekommenderar vi alla kunder att göra en förstudie. Här loggar du in för att hämta specifikationerna för integrationsgränssnitten. Saknar du lösenord så kontakta Biometrias support.

Integrationsstöd
I ditt arbete med VIOL 3 integrationer finns din kundrådgivare som kan stötta och se till att du får den hjälp du behöver. För kontaktuppgifter se sidan för support. Även IT-leverantörer till skogsnäringen, som i många fall också är certifierade partners till Biometria, är väl insatta i VIOL 3 programmet och integrationerna och är således viktiga resurser som stöd för ditt arbete.

Affärskonsulter och kundrådgivare
Varje kund ansvarar för sin egen anpassning till VIOL 3 och dess integrationer, men Biometria kan via kundrådgivare och affärskonsulter erbjuda stöd för er VIOL 3 resa. Ni erbjuds hjälp i ert eget utvecklingsarbete i form av t. ex. förberedelser, workshops, utbildningar, systeminventeringar, förstudier, GAP-analyser, konsekvensanalyser och systemuppgraderingar eller genom att leda och stötta er genom hela VIOL 3 programmet.

papiNet® är standard för Biometrias integrationer
Biometria har valt standarden papiNet®. Det är en global standard för elektroniska dokument inom pappers- och skogsindustrin. Denna standard underlättar informationsutbytet mellan de parter som är inblandade i köp, försäljning och distribution av pappers- och skogsprodukter. Standarden innehåller en uppsättning elektroniska dokument, ett regelverk för branschen och tydliga definitioner av terminologin.

Support för integration

Du kan ringa vår support och få hjälp med frågor avseende specifikationerna på viol3.se och allmänna papiNet frågor.

010-228 59 00

E-post: support@biometria.se

Erfarenheter och tips från pilotföretagen

Biometria förbereder VIOL 3 integrationer för våra kunder bland annat genom att låta våra pilotföretag gå före och i ett tidigt skede testköra de nya integrationsgränssnitten. Här kan du läsa lite om deras erfarenheter så här långt samt deras tips till andra företag.

CGI Forestry Solutions

SCA Skog

Sydved