Så här integrerar du med Biometria

Förnyelsen pågår under perioden 2015-2021. För att VIOL 3 ska fungera 2021 behöver du som kund se över dina integrationer med Biometria, dvs hur ditt företags systemlösning kopplar mot Biometrias.

För de kunder som avser att integrera med VIOL 3, kommer Biometria på sikt att sluta förmedla FU, VO-in och VO-ut. Du som kund som idag använder dessa måste ersätta FU, VO-in och VO-ut med nya integrationer beskrivna i leveranser från integrationsförnyelsen.

De andra kunder, som inte ska integrera med VIOL 3, kommer kunna ha kvar sin integration med FU, VO-in och VO-ut under VIOL 2 fram tills att VIOL 3 driftsätts.

Varje kund till Biometria ansvarar för sina egna integrationer
De flesta kunder behöver göra ett utvecklingsarbete i sina egna system för att stödja de nya integrationerna. Omfattningen av arbetet beror på hur dina nuvarande system ser ut och fungerar.

Checklista för integrationer
IT-rådets Arkitekturkommitté har sammanställt en checklista med de viktigaste frågorna inför integrationsförnyelsen. Här kan du ringa in omfattningen av just det arbete som ditt företag behöver göra. För att lyckas med detta arbete och hålla tidsplanen rekommenderar vi alla kunder att göra en förstudie. Till höger kan du ladda ned checklistan och logga in för att hämta specifikationerna för integrationsgränssnitten.

Integrationsstöd
I ditt arbete med integrationsförnyelsen finns din kundrådgivare som kan stötta och se till att du får den hjälp du behöver. För kontaktuppgifter se sidan för support. Även IT-leverantörer till skogsnäringen, som i många fall också är certifierade partners till Biometria, är väl insatta i Förnyelsen och viktiga resurser som stöd för ditt arbete. Supportfrågor kring integration hänvisas till vår kundtjänst, se kontaktinfo till höger.

Onboarding Teams
Varje kund ansvarar för sin egen integrationsförnyelse, men Biometria kan via några av våra partnerföretag förmedla hjälp från ett s. k. Onboarding Team. Dessa Onboarding Teams kan hjälpa kunden i sitt eget utvecklingsarbete i form av t. ex. förberedelser, systeminventeringar, förstudier, GAP-analyser, konsekvensanalyser och systemuppgraderingar eller genom att leda kunden genom hela integrationsförnyelsen. Flera av Onboarding Team-företagen och andra partnerföretag till Biometria kan också erbjuda färdiga “framtidssäkrade” lösningar. Din marknadsansvarige kan hjälpa dig att komma i kontakt med ett Onboarding Team eller något annat av Biometrias partnerföretag.

papiNet® är standard för Biometrias integrationer
Under Förnyelsen inför vi standarden papiNet®. Det är en global standard för elektroniska dokument inom pappers- och skogsindustrin. Denna standard underlättar informationsutbytet mellan de parter som är inblandade i köp, försäljning och distribution av pappers- och skogsprodukter. Standarden innehåller en uppsättning elektroniska dokument, ett regelverk för branschen och tydliga definitioner av terminologin. De integrationsspecifikationer som ska användas finns beskrivna bakom länken längst upp till höger på denna sida.

Förvaltningslista papiNet integrationer VIOL 2
Förvaltningslista papiNet integrationer VIOL 3

Support för integration

Du kan ringa vår support och få hjälp med frågor avseende specifikationerna på viol3.se och allmänna papiNet frågor.

010-228 59 00

E-post: support@biometria.se

Erfarenheter och tips från pilotföretagen

Biometria förbereder integrationsförnyelsen för våra kunder bl.a. genom att låta några pilotföretag gå före och i ett tidigt skede testköra de nya integrationsgränssnitten. Här kan du läsa lite om deras erfarenheter så här långt samt deras tips till andra företag.

CGI Forestry Solutions

SCA Skog

Sydved