Beställningar VIOL 3

Biometria har uppdaterat beställningsblanketterna för integrationskontrakt.

Det innebär att de gamla kontrakten slutar att gälla från och med 13 oktober 2020 och att nya beställningar behöver skickas in till Biometria.

Beställningarna skickas in genom ordinarie kundtjänstrutin via Salesforce, och gärna innan fredagen den 2/10 (vecka 40) för att de ska hinna registreras i kundtest.

Finns det frågor kring detta kontakta Biometria support alternativt projektledare för Team integration Jessica Nordqvist.

Läs gärna dokumentet “Guide beställa Integrationskontrakt VIOL 3_version x.x” som finns nedan.

Guide beställa Integrationskontrakt VIOL 3_version 6.0

Beställning av Integration – Integrationskontrakt

Beställning integrationskontrakt VIOL 3   5.0