Beställningar VIOL 2

Publicerarkontrakt

Hur skall beställning av publicerakontrakt fyllas i 20170208

Meddelandeformat Publicerakontrakt 20161208

Beställning Integration Publicerakontrakt kundtestmiljön 20180621

Beställning Integration Publicerarkontrakt produktionsmiljön 20180621

Fullmakt publicerakontrakt 20200317

Prenumererakontrakt

Hur skall beställning av Prenumererakontrakt fyllas i 20181018

Meddelandeformat Prenumererakontrakt 20170206

Beställning Integration Prenumererakontrakt kundtestmiljön 20180621

Beställning Integration Prenumererakontrakt produktionsmiljön 20180621

Medgivande prenumererakontrakt 20200317

PapiNetdokument

Integrationsflöden

Ersätter

Contract (OriginalContract) – Outbound

Förstaledskontrakt ut

VO ut

MeasuringTicket (MeasuringTicket) – Product

Kvantiteter Råvara

FU

MeasuringTicket (MeasuringTicket) – Product

Kvantiteter Råvara Kollektiv

FU

MeasuringTicket (InvoiceSpecification) – Product

Värde Råvara

FU

MeasuringTicket (MeasuringTicket) – Logistics Service

Kvantiteter Transport

FU

Contract (TradingContract) outbound

Köparekontrakt ut

VO ut

MeasuringTicket (InvoiceSpecification) – Logistics Service

Värde Transport

FU

MeasuringTicket (ArrivalTicket) – Product

Kvantiteter Råvara Ankomstmätning

FU

DeliveryInstruction (DeliveryInstruction)

Transportinstruktion

VO ut

MeasuringTicket (SampleMeasuringTicket)

Stickprovsmätning

FU

MeasuringTicket (ArrivalTicket) – Logistics Service

Kvantiteter Råvara Ankomstmätning Transport

FU

ShipmentStatus – Product

Transportuppgifter Råvara

FU

Contract (OriginalContract) inbound

Förstaledskontrakt in

VO in

Contract (TradingContract) inbound

Köparekontrakt in

VO in

LoadTender (Booking)

Transportunderlag

VO in

BusinessAcknowledgement outbound

Kvittens (Från SDC till Kund)

VO in

ShipmentStatus

Transportuppgifter

FU

MeasuringTicket (InvoiceSpecification) – Product

Värde Råvara Kollektiv

FU

BusinessAcknowledgement inbound

Kvittens (Från Kund till SDC)

FU

MeasuringTicket (InvoiceSpecification) – Logistics Service

Faktureringsunderlag Tilläggstjänster (T-sedel)

FU

DeliveryMessage (ShipmentAdvice)

Kvantiteter Råvara Skotarmätning

FU

MeasuringTicket (ProductionTicket)

Kvantiteter Råvara Skördarmätning

FU