Krönt Vägval VIOL 3

För kunder som vill fråga om vägval och avstånd från eget system och/eller kontrollera ruttningen i kartklienten presenteras följande beskrivningar och länkar:

För gränssnittsbeskrivning gällande anpassning av anrop till VIOL 3 från eget system – se fil Avståndstjänsten VIOL3 via webservice2.21.pdf

Länkar för åtkomst till avståndstjänst(Krönt Vägval webbtjänst) och kartklient (Krönt Vägval karta) återfinns nedan:

  • Avståndstjänsten (för implementering i eget system), se adress nedan. En ”nyckel/inloggning” kommer att krävas för åtkomst till avståndstjänsten, denna erhålls från Biometrias support eller via 020-228 59 00

https://api.test3.sdc.se/kv/v1/DistanceServices

När det gäller Kartklienten ovan så gäller att de som redan har åtkomst till Kartklienten i produktion(VIOL 2) även har access till Kartklienten VIOL 3 varianten som för närvarande finns i en testmiljö.  Observera att Kartklienten fungerar endast i webbläsaren Chrome.

Läs mer om Krönt Vägval här

Fakta

Krönt Vägvals vägnät omfattar samtliga statliga, kommunala och enskilda vägar, tillsammans mer än 560 000 km. Av dessa är mer än 200 000 km skogsbilvägar.

Krönt Vägval använder skoglig nationell vägdatabas (SNVDB) som är en kopia av Trafikverkets nationella vägdatabas (NVDB), kompletterad med Biometrias egna vägegenskaper, som t.ex. rekommenderad led. SNVDB uppdateras med vägdata från NVDB varje vardag.

Avvikelser är viktigt för utvecklingen av Krönt Vägval och därför finns en av branschen utsedd nämnd (KV-nämnden), som hanterar avvikelser rapporterade via Biometria.

Demofilm!

Här finns en demonstrationsfilm som visar hur du arbetar med Avståndstjänsten och Kartklienten.

Klicka på filmen nedan så öppnas den i Biometrias Youtube-kanal.

Nyheter VIOL 3 Krönt Vägval

  • Ruttning till och från VIOL 3:s  platsbegrepp (mätplats, mottagningsplats, hämtplats och omlastningsplats)
  • Definiera om en TPled (in- och utfartsled) ska gälla både in och ut eller endast in eller ut.
  • Möjligt att viktdifferentiera ruttningen in eller ut från en industri. Möjligt att med hjälp av TPleder (in- och utfartsleder) exempelvis styra att ett 74-tonsekipage ska ruttas en annan väg än ett 64-tonsekipage.
  • VIOL 3 anpassad Kartklient – Krönt Vägval karta.
  • Möjligt att i affärsnavet samtidigt anropa och erhålla avstånd för fyra typbilar.