På grund av den patchning som genomfördes i kundtestmiljön den 4/2 så kommer här en ny version av release notes.