VIOL 3 – förenklar, moderniserar och effektiviserar svensk skogsnäring!

Den tekniska lösningen (skillnaden mellan VIOL 2 och VIOL 3)
Skiftet från VIOL 2 till VIOL 3 betyder en del tekniska förändringar. Idag sker kommunikationen mellan Biometria och ditt företag via VIOL 2, alla kopplingar går direkt in i VIOL 2.

Med VIOL 3 kommer en integrationsplattform att fungera som en kopplingsplint till en mängd gränssnitt. Integrationsplattformen skapar valfrihet och möjlighet att hänga med i utvecklingen på ett helt annat sätt än tidigare.

Biometrias plattform
Ditt system kan kommunicera med Biometrias system med tjänster. Tjänster för tex masterdata kan publiceras via integrationsplattformen. Till exempel kan en inkommande produktionsfil hanteras så att en del går till VIOL 3 AX för vederlag, uppföljning går till Business Intelligence och skogsföretaget kan få en kopia på filen. Uppföljning och rapportering körs i Business Intelligence (data som ger dig underlag för statistik, uppföljningar och sammanställningar för att göra bättre affärer).

Därför VIOL 3

Ett långsiktigt systemskifte

Tankar och idéer om en föryngring av s Biometrias systemmiljö har funnits under en längre tid. De senaste åren har riskerna med det gamla systemet blivit påtagliga. Brist på kompetens och support för de befintliga systemmiljöerna är en aspekt. Att den föråldrade informationsmodellen inte kan svara upp mot branschens krav är en annan.

Vi vill förbättra effektiviteten med snabbare och säkrare utveckling av tjänster. Dessutom vill vi addera ökad affärsnytta för våra kunder.

Efter en utvärdering av olika alternativa lösningar, standardplattformar och tänkbara partners beslutade styrelsen i juni 2013 att pröva en kombination av Microsoft Dynamics AX och egenutveckling. Under 2013 – 2014 har ett omfattande arbete gjorts för att sätta upp och verifiera Microsoft Dynamics AX kopplat till Biometrias tjänster.

I oktober 2014 beslutade styrelsen att fortsätta på den inslagna linjen och påbörja resan mot VIOL 3.

Med utgångspunkt i beslutet från Biometrias styrelse den 7/4 2021 angående VIOL 3 programmets framtida riktning har det också skett omorganisation inom programmets ledning. Läs gärna mer i presentationen nedan.

Organisation inom VIOL 3 daterad 2021-08-17

Vilka förhoppningar har du på VIOL 3?

Jag hoppas på ett system som är betydligt enklare att anpassa efter branschens över tid förändrade behovsbild samtidigt som systemets förvaltningskostnad kan hållas på en “låg” nivå.

Örjan Vorrei, IT-CHEF SYDVED

VIOL 3 är en driftsäker bas med bättre tjänster som levereras i snabbare takt till lägre kostnad. Vi ser till exempel möjligheter i att hantera information i realtid och till ökad mobilitet.

Martin Holmgren , VD STORA ENSO SKOG

VIOL 3 hoppas jag blir ett kraftfullt informationsstöd som på ett enklare och säkrare sätt kan stödja befintliga och nya behov i informationsflödet. Genom att skapa möjligheter kommer även behov att skapas – varav vissa idag är okända för oss.

Jörgen Bendz, VIRKESCHEF SCA

Hur ser du på behovet av Biometrias systemförnyelse?

Systemförnyelsen är en förutsättning för att Biometria skall ha ett fortsatt berättigande som skogsbranschens informationsnav. VIOL 2 har nått vägs ände ur både ett tekniskt perspektiv och ur systemets oförmåga att förse branschen med rätt information vid rätt tillfälle. Vi har länge varit tvungna att bruka våld på nuvarande informationsmodell för att förmedla den information vi är i behov av.

Örjan Vorrei, IT-CHEF SYDVED

Vi har i Biometria ett koncept som är unikt och framgångsrikt. Att på det här sättet arbeta branschgemensamt ger oss oerhörda fördelar och vinster när vi hanterar virket; som stöd för affär, mätning, redovisning, logistik och produktion etc. Problemet i grunden är att Biometrias tjänster idag till stor del vilar på gamla IT-tekniska lösningar, plattformar och komponenter. Förnyelsen är helt enkelt nödvändig för att säkra framtida leverans av tjänster och möjligheter att utveckla dessa.

Martin Holmgren , VD STORA ENSO SKOG

VIOL 3 är ett nödvändigt steg för att branschen skall kunna bibehålla och vidareutveckla de unika förutsättningar för virkeshandel i Sverige som systemet med Biometria möjliggör.

Jörgen Bendz, VIRKESCHEF SCA