Forest Storm

Forest Storm har i uppdrag att stötta Biometrias samtliga VIOL-kunder i deras anpassning och övergång till VIOL 3. 

Nedan finns skriftlig information om Forest Storms Go Live-plan tillsammans med bilagorna beskrivningar av milstolpeplanen samt excelfilen för planen.

Vid frågor vänd dig till chef Forest Storm, Tomas Karlsson eller till någon av gruppledarna inom Forest Storm, Amanda Lundberg, Axel Nilsson eller Beatrice Yxhammar.

Information om Forest Storms Go Live-plan

Bilaga – Beskrivning av milstolpar
Bilaga – Forest Storm Go Live-plan 20211019

 

 

Följande lista innehåller uppstartade kundprojekt med ansvarig affärskonsult inom Forest Storm per den 12/4 2021.

Finns det frågor eller funderingar kring detta så kontakta chef Forest Storm Tomas Karlsson.

Pågående kundprojekt 2021-04-12