Planer VIOL 3 programmet

Bildspel tillverkningsplanen VIOL 3

 ⇒ ⇒ ⇒    Överblick tillverkningsplanen_daterad 2020-08-24

Tillverkningsplan VIOL 3

Verifieringsversion för kund i september 2021

Verifieringsversionen av VIOL 3 ska preliminärt finnas tillgänglig för kunderna i september 2021 (kontrollpunkt 2). Syftet med verifieringsversionen är att ha en version av VIOL 3-lösningen som är relativt komplett och som möjliggör att hela branschen kan starta sin verifiering och anpassning.   Tidpunkten för verifieringsversionen kommer att fastställas definitivt i februari 2021. Tillverkningsplanen kommer förfinas allteftersom och det kommer krävas en del utmanande beslut både inom Biometria och inom kundföretagen. Ägarskap för helheten blir mycket viktigt för alla inblandade.

Förutsättningar för tillverkningsplanen

  • Både funktionellt och icke-funktionellt synliggörs i planen.
  • Tagna principbeslut för lösningen i VIOL 3 gäller.
  • Lösningar från pågående GAP-arbete har ännu inte tagits in i planen, visst utrymme för GAP finns dock.
  • Tiden mellan verifieringsversion (kontrollpunkt 2) och tidpunkten för Go live-versionen kommer till del att användas för tillverkning.
  • Tidplanen utgår från att kravsidans kapacitet följer med, vilket kommer att kräva viss resursförstärkning.
  • Antagande om att utrullning sker genom Big bang och förändringar kommer att innebära revidering av planen.

Fortsatt fokus på scenarier

  • Programinkrement 13 + 14, Sönderdelade sortiment (cellulosaflis, skogsråvara till värmeverk och råvara till pelletsfabrik)
  • Programinkrement 15, Återvinningsprodukter och icke skogliga produkter
  • Programinkrement 16-17, Komplexa affärsflöden

Övergripande Plan för programinkrement, releaser och kundmöten 2020- 2021 VIOL 3

Planering programinkrement VIOL 3 programmet hösten 2020
Planering programinkrement VIOL 3 programmet våren 2021
Planering programinkrement VIOL 3 programmet hösten 2021

Datum för kommande kundmöten VIOL 3

Release VIOL 3

Veckodag

Datum

Tid

Möteslänk Livehändelse MS Teams

0.18.0 Onsdag 2020-06-17 14:00 – 15:00 Dokumentation från kundmöte juni
0.19.0 Tisdag 2020-10-20 10:00 – 11:00 Anslut till kundmöte VIOL 3
0.20.0 Tisdag 2020-12-15 14:00 – 15:00 Anges senare
0.21.0 Anges senare Anges senare Anges senare Anges senare