Planer VIOL 3 programmet

Planarbete VIOL 3

Just nu pågår ett intensivt arbete med planering för VIOL 3 version 1.0.

Resultatet kommer synliggöras här så snart det är möjligt.

Övergripande Plan för programinkrement, releaser och kundmöten 2020- 2021 VIOL 3

Observera att planen kan komma att ändras utan föregående notis.

Planering programinkrement VIOL 3 programmet våren 2021
Planering programinkrement VIOL 3 programmet hösten 2021