Presentation av innehåll kommande release

Här hittar du presentationsmaterial av innehåll i kommande release av VIOL 3 systemet.

Varje release identifieras av systemversionsnumret för VIOL 3 i kundtestmiljön.

Har du frågor kontakta programkommunikatör Pia Sundkvist de Beau.

 


 

Innehåll systemversion 0.20.0 VIOL 3

Presentation innehåll release systemversion 0.20.0 VIOL 3

Releasen publiceras i kundtestmiljön måndagen den 14/12 2020.
Innehåll systemversion 0.20.0 VIOL 3